Սովորական կոտորակի գաղափարը 13.09.2022

  1. Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:
aassAB2.bmp

Պատասխան՝ 9/10

2. Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը:

Պատասխան՝ Դեցիմետր

3. Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9կգ-ը:

9կգ= 9/100 ց

4. Միլիոնի հարյուրերորդ մասը փոքրացրին 1000-ով և արդյունքը նույնպես փոքրացրին հարյուր անգամ:

Որոշիր, թե ի՞նչ ստացվեց:  

Պատասխան՝ 90

5. Տատիկը գնեց 4 կգ 400 գ շաքարավազ և դրա 7/11-ով կեռասի մուրաբա պատրաստեց:

Հաշվիր, թե որքա՞ն շաքար օգտագործվեց մուրաբա պատրաստելու համար:  

Պատասխան՝ 2 կգ 800 գ

6. Գործվածքի կտորը 192 մ է: Կտորի 3/8-րդ մասը օգտագործեցին զգեստ կարելու համար, իսկ 7/24-ը՝ տաբատ:

Որոշիր, թե որքա՞ն գործվածք օգտագործեցին զգեստ և տաբատ կարելու համար:  

Պատասխան՝

Զգեստ կարելու համար օգտագործվեց 72-մ գործվածք:

Տաբատ կարելու համար օգտագործվեց 56-մ գործվածք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s