Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

  1. ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]=1540

2. Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)= 10

3. Մարզադպրոցի համար գնել են 172 կարճ թևերով և 387 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները:

  • Ամենաշատը քանի՞ մարզիկ կստանա իր կոմպլեկտը: 
  • Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր կոմպլեկտում:

Պատասխան՝

մարզիկների ամենամեծ թիվը՝ 43 հոգի,

յուրաքանչյուր կոմպլեկտի մարզաշապիկների թիվը՝ 13

 հատ:

4. Ստվարաթուղթն ունի 152 սմ երկարությամբ և 56 սմ լայնությամբ ուղղանկյան տեսք: Այն պետք է անմնացորդ բաժանել հավասար քառակուսիների:

Որքա՞ն կլինի ամենամեծ քառակուսիների կողմը: Քանի՞ այդպիսի քառակուսի կստացվի:

Պատասխան` Չեմ հասկացել

Ստվարաթղթից կարելի է ստանալ կողմով քառակուսիներ:

Դրանց քանակը կլինի

 հատ:

5. Ճանապարհի երկայնքով 15 մ-ը մեկ տեղադրված են սյուներ: Որոշվել է սյուները տեղադրել 18 մ-ը մեկ: Առաջին սյունը մնացել է տեղում: Գտիր, թե ի՞նչ հեռավորության վրա առաջին սյունից կլինի հաջորդ՝ տեղում մնացած սյունը:

Պատասխան՝ 

հաջորդ տեղում մնացած սյունը կլինի 90-մ հեռավորության վրա առաջինից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s