06.09.2022

Պատասխանել հետևյալ հարցերին

•Ի՞նչ է հասարակագիտությունը: հասարակագիտությունը, գիտություն հասարակության մասին:

• Ինչու՞ պետք է ուսումնասիրել հասարակագիտություն: Հասարակագիտությունը պետք է ուսումնասիրել նրա համար, որ հասկանանք հասարակության մեջ կատարվող իրադարձությունները և նրանց կապը իրար հետ:

• Ի՞նչ է համայնքը, ի՞նչ է հասարակությունը։ Հասարակություն, անհատների փոխադարձ, մշտական հարաբերությունների մեջ գտնվող մարդկանց խումբ է կամ միևնույն աշխարհագրական կամ վիրտուալ տարածության մեջ գտնվող մեծ սոցիալական խումբ է, որ կառավարվում է միևնույն քաղաքական իշխանությամբ և գերակշռող մշակութային սպասումներով։

Համայնք, տեղական ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավոր:

Հասարակագիտություն առարկայի բովանդակության ուսումնասիրում և քննարկում, նոր առաջարկների դիտարկում։Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s