Տնային աշխատանք 11.04.2022

  • Ղ. Աղայանի  «Վաճառականի խիղճը» պատմվածքի միջից դո՛ւրս գրիր 10 անձ  ցույց տվող և 10 իր ցույց տվող գոյականներ:

անձ ցույց տվող – պարոն, վաճառական, դերվիշ, թագավոր, որդի, մայրիկ, բարեկամ, տեր, խոզ, շուն, քահանա։

իր ցույց տվող – փող, պտուղ, ռոճիկ, նամակ, վարձ, կոպեկ, հաշիվ, թեյ, խաչ, հոգոց։

Վարժ. 182. Բացատրիր, թե ընդգծված հատուկ գոյականները ի՞նչ բառերից են առաջացել։

Մեր բակի ամենաուրախ աղջիկը Շուշանն է։ – ծաղիկ

Աշոտ Երկաթի մասին նոր գիրք եմ ուզում կարդալ։ – մետաղ

Ամբողջ պատմությամ մեջ Ձախորդ Փանոսը ոչ մի անգամ մեղավոր չի՞ լինում, ի՞նչ է։ ձախ

Դավթի հայրն էր Առյուծ Մհերը։ – կենդանի առյուծ

Փիլիսոփա և բանաստեղծ Հովհաննես Երզնկացին աշակերտել է ժամանակի համբավավոր գիտնական Վարդան Արևելցուն։ – վայրեր

Նեղոսի արևմտյան ափին՝ Արքաների հովտում, Հին Եգիպտոսի ճարտարապետական հուշարձանների մի ամբողջ թանգարան է պահպանվել։ – արքա

Վարժ. 183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրիր։

Նրա պապը սասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին։

Ուզում էր նմանվել Սասունցի Դավթին։

Էպոսի վերջին հերոսը Փոքր Մհերն էր։

Գրքի հերոսը մի փոքր տղա էր։

«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է Պղնձե քաղաքը։

Գտածը պղնձե մատանի էր։

Կիրակոս Գանձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է Պղնձահանք կոչվող վանքը։

Ես վստահ եմ, որ Գանձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը։

Ինչեր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր. դա մի իսկական գանձասար էր։

Պետրոս Առաջինը հովանավորում էր գիտությունն ու արվեստը։

Պետրոսն առաջինը հասավ կայանին։

Ալեքսանդր Մակեդոնացին գիտեր ամեն մի իրավիճակից դուրս գալու ձև։

Վարժ.184. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտիր և լրացրու տրված նախադասությունը։

Ա. Երեխա, գրող, նավաստի, գերմանացի, խոհարարուհի, Արտակ, հայ, մարզիկ, նախագահ, նախարար։ – մարդիկ

Բ. Ծով, ձուկ, երկաթ, պայուսակ, այծ, փիղ, տուփ, խնձոր, սառույց, շուն, կատու, գրիչ, սեղան։ – կենդանի և իր

Գոյականները բաժանվում են երկու խմբի՝ անձ և ոչ անձ ցույց տվող։

Տնային աշխատանք 16.05.2022

Վարժ.228. Տրված բառակապակցությունների ամեն մեկի իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։ Ի՞նչ է ցույց տալիս -սուն ածանցը։ Սունը ցույց է տալիս տասնյակ։

Երեք տասնյակ – երրեսուն, չորս տասնյակ – քառասուն, հինգ տասնյակ – հիսուն, վեց տասնյակ – վատսուն, յոթ տասնյակ – յոթանասուն, ութ տասնյակ – ութսուն, ինը տասնյակ – ինսուն։

Վարժ. 229. Զննիր տրված բառաշարքերը և փորձիր պարզել, թե բաղադրյալ թվականներից որո՞նց կից (միասին) գրություն ունեն, և որոնք՝ հարադիր (առանձին)։

Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը։ Ա-շարքում տասնյակներ են։

Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն։ Բ-շարքում ավելի բարձր թվեր են։

Վարժ. 230. Տրված թվականները գրիր բառերով։

65 – վաթսուն հինգ, 48 – քառասուն ութ, 107 – հարյուր յոթ, 6087 – վեց հազար ութսուն յոթ, 4321 – չորս հազար երեք հարյուր քսան մեկ, 786 – յոթ հարյուր վեց:

Վարժ.231. Պարզիր, թե ինչպե՞ս է գրվում ինը։

-Ինն անգամ վաթսո՞ւն,-կրկնեց նա։

Ինը տարի է՝ ընկերություն ենք անում։

Ինը քսանից տասնմեկով է փոքր։

Երկուսին զումարած ութ՝ ինը կլինի՞։

Ինն ես ասում, բայց երկուսին գումարած ութ՝ տասը կլինի։

Ինն ինչի՞ց է մեծ։

Իննսուն տարի՞ է տևել այդ պատերազմը, թե՞ հարյուր։

Տատս իննսունմեկ տարեկան է։

Վարժ.232. Առաջին երկու զույգ նախադասությունները համեմատիր և տարբերությունները գտիր։ Մյուս նախադասությունների համապատասխան զույգերը գտիր։

ա. Փոքրիկ իշխանն ապրում էր վեց հարյուր տասնչորսերորդ մոլորակում։ – Փոքրիկ իշխանն ապրում էր համար վեց հարյուր տասնչորս մոլորակում։ Դասական և քանակական թվականները

բ. Տղան համար հարյուր վաթսունմեկ դպրոցն էր ավարտել։ – Տղան հարյուր վաթսունմեկերորդ դպրոցն էր ավարտել։ Դասական և քանակական թվականները

գ. Իմ անունը մատյանում քսաներկուերորդն է։ Իմ անունը մատյանում համար քսաներկուսն է։

դ. Առաջնորդը համար վեց հրամանով անծանոթներին ժպտալն արգելեց։ Առաջնորդը վեցերորդ հրամանով անծանոթներին ժպտալն արգելեց։

ե. Գրքի հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն եմ լուծում։ Գրքի համար հարյուր քսանմեկ խնդիրն եմ լուծում։

զ. Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի համար երկու տանը։ Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի երկրորդ տանը։

Վարժ. 233. Փակագծում տրված թվականներն այնպես գրիր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր)։

(Տասն)-Տաս օր է, որ բակ չեմ իջել։

(Երեք)-Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից։

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու)-երկրորդ նավն ինձ հյուրեր է բերում։

Խաղի (երեսունհինգ)-երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայրս գոլ խփեց։

Մեկից սկսած յուրաքայնչյուր (տասներկու)-տասներկուերորդ թիվն առանց մնացորդի կբաժանվի տասներկուսին։

Յուրաքանչյուր (չորս)-չորրորդ ամսվա (քսանութ)-քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն։

Կյանքի (տասնվեց)-տասնվեցերորդ տարում որոշեց հեծանիվ քշել։

Արդեն (տասնվեց)-տասնվեցերորդ դարում գեղասահքի սիրահարնել կային Հոլանդիայում։

Իմ (մեկ)-առաջին գործը քեզ սիրով օգնելն է։