Հնարագետ ջուլհակը: Ղ. Աղայան

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնարագիտություն – հնար – ա – գիտություն (բարդ)

թագավոր – թագ- ավոր (ածանցավոր)

կտավ – կտավ (պարզ)

հարցմունք – հարց-մունք (ածանցավոր)

կախարդական – կախարդ – ական (ածանցավոր)

անմահական – ան-մահ-ական (ածանցավոր)

գլուխ – գլուխ (պարզ)

արհեստասեր – արհեստ – ա -սեր (բարդ)

  1. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5  անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ: Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:

անձ – ջուլհակ, թագավոր, գիտնականներ, դերվիշ, քաղաքացիներ

իր – ոսկի, ձու, սոխ, գլխարկ, գավազան

Հատուկ գոյական – Սպահան, Շահ-Աբաս

  1. Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին: Դերվիշը չար էր և խելագառ։ Ջուլհակը հնարամիտ և խելացի էր։
  2. Ի՞նչ սովորեցրեց  քեզ պատմվածքը:  Բանավոր ներկայացրո՛ւ: Այս պատմվածը սովորեցրեց, որ մարդիկ պետք է չվախենան և խելքը օգտագործեն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s