Տնային աշխատանք 19.04.2022

Վարժ. 185. Նախադասությունը լրացրու տրված հարցերին պատասխանող գոյականներով։

Սիրտը մռմռում էր, երևի նեղացրել են։

Երեխան նվնվում էր, երևի նեղացրել էին։

Այծը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Գնդակը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Մեխը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Կատուն ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Վարժ. 186. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի։

ա. Երաժշտահավեր, դեղձունիկներ, վագրեր, առյուծներ, սիրամարգ– բոլորը հոգնակի են

բ. մանուկներ, երեխա, պատանիներ, երիտասարդներ, մարդիկ-բոլորը երիտասարդ են

գ. հատիկներ, կապիկներ, ձագուկներ, կանայք, տանտիկիններ- բոլորը կենդանի են

Վարժ. 187. Տրված բառախմբերի տարբերությունը գտիր և բառախմբերն անվանիր։

Ա. Շինարար, վարպետ, գեղեցկուհի, տարի, գիրք, տետր, գազան, վանդակ-եզակի

Բ. Շինարարներ, վարպետներ, գեղեցկուհիներ, տարիներ, գրքեր, տետրեր, գազաններ, վանդակներ-հոգնակի

Վարժ. 188. Բառախմբերի կազմման օրինաչափությունը գտիր և Բ խումբն ինքդ լրացրու։

Ա. Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան։

Բ. Սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

Վարժ. 189. Տրված նախադասությունը կարդա և հարցերին պատասխանիր։

187 և 188 վարժությունների Ա խմբերում եզակի թվով դրված գոյականներն են, իսկ Բ խմբերում նույն գոյականներն են՝ հոգնակի թվով։

  1. Գոյականը քանի թիվ ունի։ Երկու, եզակի և հոգնակի։
  2. Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի եզակի թիվը։ Մեկ անշունչ կամ շնչավոր։
  3. Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի հոգնակի թիվը։ Բազմաթիվ առարկաներ կամ շնչավորներ։

Վարժ. 190. Կազմիր տրված գոյականների հոգնակին։ Փորձիր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է -եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ – ներ։

Ա. Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր, արջեր, փունջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր, ցեղեր, սրտեր, գրքեր, սյուներ, պատեր, հույներ, ձվեր, սրեր, քթեր, քույրեր, մայրեր, ձեռքեր, ոտքեր, պատեր, պապեր։ – մի վանկ

Բ. Եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպաններ, թութակներ, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղաններ, թռչյուններ, մեքենաներ, բարեկամներ, աշակերտներ, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ, պանրագործարաններ։ բազմավանկ

Վարժ. 191. Գտիր, թե նախորդ առաջադրանքը կատարելիս

ա. ո՞ր բառերի մեջ երկու ն գրեցիր։ գրպաններ, սեղաններ, թռչյուններ, մատյաններ։

բ. ո՞ր բառերի մեջ հնչյուններ փոխվեցին։ Սրեր, ձվեր, քթեր, գրքեր, սրտեր։

Վարժ. 192. Տեքստի բոլոր գոյականները հոգնակի դարձրու և ըստ անհրաժեշտության դրանց համապատասխանեցրու բայերը։

Հերթական ոլորաններից հետո երևացին սրբավայրերը։ Վերևում արձաններ են նստած։ Արձանները կորցրել են գլուխները։ Երկրաշարժները բազմիցս սասանել են այդ լեռների գագաթները, օտար բանակների զինվորները խորտակել իրենց անհասանելի ու թշնամական սրբավայրերը։ Արձանները, բարձրաքանդակներն ու գազանների կերպարանքները կերտված են հիանալի վարպետների կողմից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s