Տնային աշխատանք 05․04․2022

Վարժ. 163. Բառերը բաժանիր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների։

Գոյական-Կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղամբ, հեռուստացույց, Հայաստան, վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ, մարտակառք, կառապան, հեծանիվ, պատմություն, թռչուն, թռիչք, գարուն, արև։

Ածական– հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ, հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր, հմուտ, մարտական, եռանիվ, ալ, պատմական, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարնանային, արևոտ, երկար։

Վարժ. 164. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրիր։ Ինչպե՞ս են կոչվում այդ բառերը։

Ա – Ածական, պատասխանում է ինչպիսի՞ հարցին։

Մեծ

Բարձր

Չոր

Չար

Բ-Բայ, պատասխանում է ինչ անել հարցին։

Մեծանալ

Բարձրանալ

Չորանալ

չարանալ

Վարժ.165. Տրված զույգ նախադասությունների մեջ ընդգծված բառերի տարբերությունները բացատրիր։

Սարի լանջը կանաչ (ածական) խոտով է ծածկված։ Լանջի խոտն արդեն կանաչում է (բայ)։

Ի՞նչ պատկեր. ուղիղ (ածական) գիծ է ստացվել։ Գիծն ուղղիր (բայ), որ պատկերը ճիշտ ստացվի։

Այդ քաղաքում մի բարի (ածական) հսկա էր ապրում։ Հսկան բարիացավ (բայ) ու երեխաներին այգի հրավիրեց։

Աղջիկը շատ գեղեցիկ (ածական) էր ու քայլում էր նազ անելով։ Աղջիկը գեղեցկանում (բայ) էր օր օրի։

Գոռոզ (ածական) արքան հրամայեց բարձր ժայռի վրա քանդակել իրեն։ Արքան գոռոզանում (բայ) էր իր արած գործով ու հաղթանակներով։

Վարժ. 166. Տրված բառերը երեք խմբի բաժանիր և դրանց տարբերությունը բացատրիր։

Գոյական– Ծաղիկ, ժամացույց, ջուր, սար, մարդ, երեխա, նավաստի, օձ, ամպ, ինքնաթիռ, առվակ, գարուն, թիթեռ, պահակ, նավակ, հատիկ։

Ածական– ջինջ, բուրավետ, մեծ, ջրոտ, ուրախ, ծաղկավետ, հիանալի, մաքուր, ճկուն, սև, պայծառ, սպիտակ, գաղտնի, ոսկեզօծ, երկաթյա։

Բայ– վազել, թրթռալ, թիավարել, ջրել, գնալ, լողալ, վազվզել, սողալ, իջնել, բացվել, չխկչխկալ, գոռգոռալ, բարձրանալ, ոսկեզօծել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s