ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ․ Երեւանի փողոցներում

Առաջադրանք

  • Տեսանյութից դուրս հանիր տեղեկություններ Տիգրան Մեծ արքայի մասին:
  • Տիգրան Մեծը ծնվել է  մ․թ․ա․ մոտ 140թ-ին, Արտաշատում և մահացել է մ․թ․ա․ 55թ-ին, Տիգրանակերտում։ Նա եղել է Մեծ Հայքի թագավորության արքա։ Նա կառավարել է մ․թ․ա․ 95 թվա-ից մինչև իր մահը։ 

Տեսանյութը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s