Տնային աշխատանք։ 03.03.2022

Վարժ․ 136․ Կետերը փոխարինիր ձ, ծ կամ ց տառերով։

Փորձ, հարձում, բարձունք, ուրձ, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակած, լվացք, գնացք, նստվացք, նրբանցք։

Վարժ․ 137. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինիր։

Մի գարնանային օր ես գնացի մի դաշտ, այնտեղ շատ նախշուն ծաղիկներ էին։ Մի ծաղիկի մոտ ես տեսա մի ճեղք, ես մոտեցա և այդ ճեղքում մի փայլուն բան էր, կարծես ապակի էր։ Ես ուշադիր նայեցի և հասկացա, որ դա զմրուխտ է։ Ես այնքան ուրախացա։

Վարժ․ 138. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինիր։

Մեր տան սանդուղքը սարգած է տախտակներից։ Իմ եղբայրը վախկոտ չէր։ Նա գախտնի ուներ, որը չէր խախտել։

Վարժ․ 139. Կետերը փոխարինիր ղ կամ խ տառերով։

Խրոխտ, թուղթ, խեխղել, ծախսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր, անվախճան, ողկույզ, մղկտալ, տախտակ, թախտ, աղտոտել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s