Տնային աշխատանք։ 17.02.2022

Վարժ․118

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչպես է կարդացվում ընդգծված սկզբնատառ ե-ն։

Երևան, երազ, եկեղեցի, ելակ, երգ, երկինք, երդում, եզակի, երակ։ – յէ

Վարժ․ 119

Տրված նախադասություններում գտիր այն բառերը, որոնց սկզբնատառ ե-ն կարդացվում է է։

Ձեր հարևանի որդին եմ։

Այդ թիմի մարզիկների՞ց ես։

Մենք լավ ընկերներ ենք։

Արդեն մեծ տղաներ ենք։

Իմ բարեկամներն են։

Վարժ․ 120

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչպես են կարդացվում ընդգծված տառերը։

Լեռնային – է, գերազանց – է, դերասան – է, բերանբաց – է, մեղավոր – է, տարեկան – է, ջրաներկ – է, Նարե – է, ծովերգ – է, տասներեք – է, քառասուներկու – է, մեներգ – է, համերգ – է, ապերջանիկ – է, աներևակայելի – է, աներևույթ – է։

Վարժ․ 121

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչ տառով է արտահայտվում բառասկզբի օ հնչյունը։

Օգտակար, օթյակ, օթևան, օրական, օղակաձև, օտար, օրենք, օրինակ – օ

ով, ովքեր – ո։

Վարժ․ 122

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե որ դեպքում ինչպես է կարդացվում ընդգծված ո տառը։

Ա․ Ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն։ – վօ

Բ․ Կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ։ – օ

Վարժ․123

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում ընդգծված ե տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։

Ա․ Ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, ամենաերկար։ – յէ

Բ․ Հորեղբայր, աներես, անեփ, խոտներամ, ապերախտ, անեղծ, շքերթ։ – է

Վարժ․ 124

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում ընդգծված ո տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։

Ա․ Ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս, նրբաոճ, եռաոստ։ – վօ

Բ․ Անողնաշար, քեռորդի, Արագածոտն, փղոսկր, անորոշ, երկոտանի, չորքոտանի։ – օ

Վարժ․125

Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում և տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։

Ա․ Արևոտ, անձրևային, թև, տերևաթաթ, հևասպառ, բարևել, մանչև։ – էվ

Բ․ Նաև, և, եև – յէվ

Վարժ․ 126

Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը, և ո՞ր բառը դրան չի համապատասխանում։

Ա․ Վայրէջք, երբևէ, մանրէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ։

Բ․ գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s