Տնային աշխատանք։ 15.02.2022

  • Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադը նորից կարդա՛:
  • Քո պատկերացմամբ նկարի՛ր բալլադը:
  • Բալլադը արձակի վերածի՛ր (պատմելով գրի՛ր բլոգումդ):

Լինում է մի իշխան։ Նա շատ ունեցվածք ուներ և զորք։ Նա մտածում էր, որ նա աշխարհում ամենա ուժեղն է։ Մի օր գալիս է նրա հովիվը և պատմում է, որ տեսել է շատ մեծ մի հսկա։ Իշխանը ջղայնանում է և զորք է ուղարկում, որ հսկային սպանեն։ Հսկան հավաքում է բռի մեջ ձիավորներին դնում է գրպանը և տանում է տուն, մայրիկին ցույց է տալիս։ Մայրիկը ջղայնանաում է և ասում է, որ նա բաց թողնի մարդկանց։ Զինվորները գնում են իշխանի մոտ և պատմում են հսկայի մասին։ Իշխանը չի հավատում, որ հսկան իրանից ուժեղ է և զորքի հետ գնում է նրա հետ կռվելու։ Հսկան ջղայնանում է և մեծ քար է քցում մարդկանց վրա ու սպանում է նրանց։ Այդ ժամանակ մեծ ժայռը ընկնում է նրա վրա և հսկան մահանում է։

  • Բլոգումդ բնութագրի՛ր հսկային  և իշխանին:

Իշխանը ինքնահավան էր, նա չէր հավատում, որ նրանից ուժեղ ինչ-որ մեկը կա։

Իսկ հսկան ավելի բարի էր և լսեց մայրիկին, բայց հետո ջղայնացավ և շատ մարդկանց կոտորեց։ Նա կարող էր դա չանել, որովհետև շատ ուժեղ էր։

  • Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Մեծ թե փոքըր, ինչ էլ լինի,
Ամեն ապրող շունչ կենդանի,

Որ ծընվել է արևի տակ,
Էս աշխարհքում միատեսակ,
Մինը պակաս, մյուսը ավել,
Ողջ էլ գիտեն խընդալ, ցավել,
Չըպարծենա երբեք ոչ ոք,

Թե ինքն անհաղթ մի բան է ջոկ.
Միշտ ուժեղից ուժեղը կա,
Իսկ ամենից ուժեղը՝ մահ…

  • Բալլադը տեսագրի՛ր կամ ձայնագրի՛ր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s