Ծածկագրեր

Խնդիր 1։ Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով։

ա)

Безымянный

6860 – 4004 = 2856

բ)

Безымянный

3738 + 5231 = 8969

գ)

Безымянный

27

x 35

135

81

945

դ)

Безымянный
1450 : 5 = 291

Խնդիր 2։ Նախորդների օրինաչափությամբ լրացնել դատարկ շրջանակը։

1

Խնդիր 3։  Կետերի փոխարեն անհրաժեշտ է տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստացվի նշված թիվը։

e3a81f643ac8b306f2534cb84de0990d

Լուցկին նաև խաղալիք է

Խնդիր 1․  Երկու լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Screenshot_6

Խնդիր 2․ Չորս լուցկու հատիկ տեղափոխելով մեկ մեծ սլաքից ստացիր երկու փոքր սլաքներ։

Screenshot_2

Խնդիր 3․ Երկու լուցկու հատիկ տեղափոխիր այնպես, որ ծառը վերածվի վերև լողացող ձկան։

Screenshot_5

Խնդիր 4․ Մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Խնդիր 5․ Մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Խնդիր 6․ Մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Խնդիր 7․ Մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր ճիշտ մաթեմատիկական հավասարություն։

Խնդիր 8․ Երկու լուցկու հատիկ տեղափոխիր այնպես, որ մաթեմատիկական հավասարությունը փոխվի և ստացվի ճիշտ հավասարություն։

Խնդիր 9․ Երեք լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացիր 4 իրար հավասար քառակուսիներ։

Կշռումներ

Խնդիր 1․

Քանի՞ լոլիկ է կշռում մեկ գազարը։ Երկու լոլիկ

Խնդիր 2․

Որոշել մեկ սնկի զանգվածը։ Տաս գրամ

Խնդիր 3

Քանի՞ կաղին է կշռում սկյուռիկը։ Ութ կաղին

Խնդիր 4

Ո՞րն է ավելի ծանր՝ արջուկը, թե՞ աղվեսը։ Արջուկը ավելի ծանր է

Խնդիր 5

Քանի՞ խաղող է կշռում մեկ լոլիկը։ Չորս

Վերջից լուծվող խնդիրներ

1․ Եթե Արամի մտապահած թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։

111 + 89 = 200

200 – 127 = 73

2․ Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։

419 – 83 = 336

336 : 3 = 112

3․ Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։

60 x 5 = 300

300 + 14 = 314

314 : 2 = 157

4․ Եթե մտքում պահված թիվը 20 անգամ մեծացնենք, իսկ ստացվածը մեծացնենք 20-ով, 140 կստացվի։ Ո՞ր թիվն են մտքումս պահել։

140 – 20 = 120

120 : 20 = 6

5․ Առաջին կանգառում ավտոբուսից իջան 3 ուղևոր, երկրորդ կանգառում՝ բարձրացան 6 ուղևոր, երրորդ կանգառում իջան 4 ուղևոր և բարձրացան 3 ուղևոր։ Արդյունքում ավտոբուսում մնացին 15 ուղևոր։ Սկզբում ավտոբուսում քանի ուղևոր կար։

15 – 3 + 4 – 6 + 3 = 13