Տնային աշխատանք 06.12.2021

  • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …

Անգութ

Անծանոթ

Անտեր

Անվախ

Անընդհատ

Վարժ․ 90

Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր։

Սառն (սառ) – Սառույց, սառնարան, սառնություն, սառնորակ

Միտ (մտ) – միտք, մտածել, անմիտ, թեթևամիտ

Մուր (մր) – մրոտ

Վարժ․ 91

Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրու։ Արմատներն ընդգծիր։

Ամպոտ – ամ + պոտ

քարոտ – քար+ ոտ

օդային – օդ + ային

անշնորհք – ան + շնորհ+ ք

դժգոհ – դժ + գոհ

հեռավոր – հեռ + ա + վոր

բարություն – բար + ություն

գրավոր – գր + ավոր

անորոշ – ան + որոշ

տհաճ – տ + հաճ

Վարժ․ 92

Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրիր և բաղադրյալ բառեր կազմիր (քանիսը կստացվի)։

Թթենի, կաթնավուն, գույնավոր, խորհուրդավոր, փշոտ, ոսկեղեն, ոսկյա, անտուն, անգույն, կաթնային , Խորհրդարան, կարմրավուն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s