Տնային աշխատանք 29.11.2021

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

Քաղաքապետ – Բարդ

իշխան – ածանցավոր

քաղաք – պարզ

Մարդիկ – ածանցավոր

ոտք – պարզ

խոնարհ – պարզ

գլուխ – պարզ

փողոց – ածանցավոր

անկյուն – ածանցավոր

պատ – պարզ

ստվեր – պարզ

ցնցոտի – ածանցավոր

Շքախումբ – բարդ

առաջնորդ – ածանցավոր

մայթ – պարզ

ճանապարհ – պարզ

մեծ – պարզ

մարդ – պարզ

Նահանգապետ – բարդ

ոչինչ – բարդ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s