Տնային աշխատանք 26.11.2021

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցով – սրտաձև

մոր քույրը – մորաքույր

դարպասը պահող – դարպասապահ

ժամանակը ցույց տվող – ժամացույց

ջրի աման – ջրաման

գաղտնիք պահող – գաղտնապահ

նավ վարող – նավապետ

ծաղկի թերթիկ – ծաղկաթերթիկ

արագ վազող – արագավազ

ամենից մեծ – ամենամեծ

պոչ չունեցող – պոչատ

անուշ համ ունեցող – անուշահամ

քարով շինված – քարաշեն

կին բժիշկ – բժշկուհի

բալի ծառ – բալենի

Վարժ․ 78

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող – բարձրահասակ

բարի սիրտ ունեցող –

խիղճ չունեցող –

բարձր ձայնով –

միշտ ժպտուն –

գանձը պահելու տեղ –

կապույտ աչքերով –

արքայի որդի –

հույների երկիր –

փոքր էշ –

ծաղիկներով զարդարված –

քաղաքում ապրող –

հայերի երկիր –

Վարժ․ 79

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Ավետիս (բարի լուր) բերող – ավետաբեր

արագ ընթացող – արագընթաց

բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ – կենաց

վեպ գրող – վեպագիր

բառարան գրող – բառարանագիր

արտասահմանում ապրող մարդ – արտասահմանցի

բույսերի մասին գիտություն – բուսաբանություն

Վարժ․ 80

Եթե հնակավոր է ցույց տուր բառը կազմող մասերը։

Հականիշ – հակա – նիշ

Բանջարանոց – բանջար-անոց

աշակերտ – չի բաժանվում

աշակերտական – աշակերտ-ական

տարրական – տարր-ական

գլխավոր – գլխ-ավոր

կարմիր – չի բաժանվում

դաշտամուկ – դաշտ-ա-մուկ

հյուր – չի բաժանվում

հարստություն – հարստ (հարուստ)-ություն

կերակուր – կեր – ա – կուր

վտանգ – չի բաժանվում

Վարժ․ 81

Ուշադրություն դարձրու Ա և Բ խմբերի բառերի կազմությանը, փորձիր բացատրել տարբերությունը։

Ա․ Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի – պարզ բառեր

Բ․ Մարդասեր (բարդ)- մարդ – ա -սեր, Տիրամայր (բարդ)- տիր – ա – մայր, սրտատրոփ (բարդ) – սրտ – ա – տրոփ, կապտավուն (ածանցավոր) – կապտ – ավուն , արքայական (ածանցավոր) – արքա – յական, ծաղկել (ածանցավոր) – ծաղկ – ել , կատվազգի (բարդ) – կատվ – ազգ – ի, բարերար (բարդ) – բար – երար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s