Տնային աշխատանք 22.11.2021

  1. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝

ա) ուղիղ իմաստով

Գլուխ տալ – Վաճառողը ինձ մի գլուխ պանիր տվեց։

աչքը մտնել – Ուժեխ քամուց աչքս մտավ փոշի։

Ձեռք ձեռքի տալ – Պարելու ժամանակ երեխաները ձեռք ձեռքի էին տալիս։

(ինչ-որ բանի) տակ մտնել – Կատուն մտել է սեղանի տակ։

բորպես դարձվածք

Գլուխ տալ – Նրանք գլուխ տվեցին և վորոշեցին ինչ անել։

աչքը մտնել – Այս աշակերտը ուսուցիչի աչքը մտավ։

Ձեռք ձեռքի տալ – Նրանք ձեռք ձեռքի տվեցին և համաձայնվեցին։

(ինչ-որ բանի) տակ մտնել – Նա ամոթից ուզում էր մտնել սեղանի տակ։

2․  Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանից առանձնացրո՛ւ, դո՛ւրս գրիր 10 դարձվածք, բացատրի՛ր։

Բախտը աջ լինել – գործը հաջող լինել

Ծակ գլուխ – հիշողությունից զուրկ մարդ

Լուր դնել – թաքուն լսել

Գազան կտրել – կատաղել

Ծուռ քիթ – խորամանկ

Ջանը գցել – չարչարվել

Րոպե առաջ – շուտ, արագ

Քամի խաղալ – դատարկ լինել

Ճակատը բաց – պարզերես

Մազի պես – շատ բարակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s