Տնային աշխատանք 12.10.2021

47. Տրված բառերն ըստ իմաստի բաժանիր չորս խմբի։

Ջարդել, հավաքել, հասկանալ, պահել, ամբարել, փշրել, ծածկել, կոտրել, պարզել, քողարկել, կտոր-կտոր անել, գլխի ընկնել, թաքցնել, ժողովել, գումարել, կռահել, պատսպարել, կուտակել, կոտրատել։

Ջարդել, փշրել, կոտրել, կտոր կտոր անել, կոտրատել։

Հավաքել, ամբարել, գումարել, կուտակել։

Հասկանալ, պարզել, գլխի ընկնել, կռահել։

Պահել, ծածկել, քողարկել, թաքցնել, պատսպարել։

50. Ընդգծված բառերը փոխարինիր տրված հոմանիշներով։

Սուրբ գիրքում գրված է, որ մարդիկ Բաբելոնում ցանկանում են այնքան բարձր աշտարակ շինել, որ գլուխը երկինք հասնի։ Աստված բարկանում է մարդկանց վրա ու խառնում նրանց լեզուները։ Մարդիկ էլ իրար խոսքը չեն հասկանում, խառնաշփոթություն է առաջանում, և ազգերը ցրվում են աշխարհով մեկ։ Ուստի <<բաբելոնյան աշտարակաշինութուն>> արտահայտություն օգտագործվում է, երբ ցանկանում են բնութագրել խառնաշփոթություն, աղմուկ, անկարգություն։

51. Նախադարության բառերից մեկը փոխիր առանց միտքը փոխելու։

Դարբնի աղջիկն առավոտից մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում տանջվել։

Ինչ-որ մեկը պատուհանը ծեծեց ու շտապ-շտապ հեռացավ։

Անսպասելի մի խշշոց ականջն ընկավ , ու ձին անհանգստացավ։

Քո ճանփին միայն մեկ խոչընդոտ կա։

Անխոս պռնկին, աշնան հողմերի առաջ ամուր ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s