Տնային աշխատանք 11.10.2021

40. Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառվում։

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը։ (Ուղիղ)

Շատ լավ գործ եք սկսել ․ Սա դեռ ծաղիկն է, պտողները հետո եք տեսնելու: (փոխաբերական)

Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք ծաղիկները։(փոխաբերական)

Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չեր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն։(փոխաբերական)

41. Նախորդ նախադասություններում գործածված գլուխ, ծաղիկ բառերն ինչո՞վ են նմանվում։ բացատրիր <<բազմիմաստ>> բառը։

Գլուխ և ծաղիկ բառերը նման են իրար նրանով, որ օգտագործում են և ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով։

Բազմիմաստ բառը նշանակում է, որ բառը ունի շատ իմաստներ։

42. Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմիր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով։

Սեղանին դրված էր հացը։

Մայրիկս կանչեց հաց ուտելու։

Մեքենան անցավ հացի արտերի կողքով։

43. Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմիր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով։

Ծորակից հոսում է սառը ջուրը։

Անտառներում շատ ջրեր կան։

Սուտը միշտ դուրս է գալիս ջրի երես։

Ապուրի ջուրը պակաս եր։

44. Ընդգծված բառը փոխարինիր տրվածներից մեկով։

Ծաղիկների հոտ ինձ մի հին երգ է հիշեցնում։

Արևելցի կինն ինչո՛ւ է ծածկում դեմքը։

Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի։

Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի։

Տհաճ պատմության մեջ ընկանք։

Միալար անձրևներից ու մառախուղինց հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց։