Տնային աշխատանք 04.10.2021

33.Մի բառով գրի՛ր։

ա) պատասխան (վարագույր)

բ) պատասխան (մոծակ)

գ) պատասխան (վարսավիր)

դ) պատասխան (զանգ)

34. Գրավոր պատմիր, թե տրված բառն ին՞չ է նշանակում:

Գիրքը դա իրար կպցրած թղթեր են, որոնց վրա գրած է ինչոր ինֆորմացիա։

Դիմակը դա կտոր է, որը ծածկում է դեմքը և պաշպանում է տարբեր հիվանդություներից։

Դերասանը դա մարդ է, որը նկարվում է ֆիլմերում։

Ընկույզը դա պտուղ է, որը աճում է ծառի վրա։

Ժպիտը դա արտահայտություն է դեմքի վրա այդ արտահայտությունը հայտնվում է երբ մարդը ուրախ է։

Երեխան դա փոքր մարդ է։

36. Առաջին խմբում կան առմատներ և բառերը իմաստ ունեն, Իսկ երկրորդ խմբի բառերում իմաստ չկա։

37. (բառեր) – հեղուկ, կանչել, բարդի, թանձր։ Որովհետև արմատներ ունեն։

38.

Արջը գլուխը բարձրացրեց։ – գլուխ

Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում։ – կատար

Այս մարդը գլուխ չունի։ – խելք

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր։ – մաս

— Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը, – որոտաց զորավարը՝ դիմել զինվորներին։ – ղեկավար

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին։ – վրա

Գերանի գլխից բռնիր։ – ծայր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s