Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները: Տնային և դասարանական աշխատանք

Գումարվող թվերը կոչվում են գումարելիներ, իսկ գումարման արդյունքը՝ գումար։

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական օրենք

Գումարելիների տեղերը փոխանակելիս գումարը չի փոխվում։ 

Բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։1+2+3=6

2 Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։999+1000=1999

3Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 1. 150+200+250= 150 + 250 + 200 = 600
 2. 796+100+4+250= 796 + 4 + 100 + 250 = 1150
 3. 38000+6550+2000 = 3800 + 2000 + 6550 = 46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 39+13+87 =13+87+39=139
 • 196+17+283= 17+283+196=486
 • 1032+968+255= 1032+968+255=2255

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 64+18+36=64+36+18=108
 • 393+8+92+107=393+107+8==600
 • 2059+2311+441+689+14=2059+441+2311+689=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։115+15 =130, 130 + 115 = 245, 245 + 10 = 255, 115 + 130 + 255 = 500

7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։ 18000 : 5 = 3600, 3600 x 12 = 43200

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։ 10000 + 99 = 10099

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։

100 + 200 = 300

999 + 300 = 1299

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 6480+224+500+20 = 6480 + 20 + 500 + 224 = 7224
 • 12000+6214+8000= 12000 + 8000 + 6214 = 26214
 • 7480+364+500+20= 7480 + 20 + 500 + 364 = 8364

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 57+60+40 = 60 + 40 + 57 = 157
 • 101+999+1001 = 1001 + 999 + 101 = 2101
 • 333+6667+1992 = 6667 + 333 + 1992 = 8992

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 276+9+24+91 = 276 + 24 + 91 + 9 = 400
 • 1035+49+465+101 = 1035 + 465 + 49 + 101 = 1650
 • 654+17+346+250+750 = 654 + 346 + 250 + 750 + 17 = 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s