15.09.2021 Տնային աշխատանք

13. Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել է հնչյունը։

Էջ, էի, էգ, էքսկուրսիա, կես, սեր, տեր, հավերժ, բազե, րոպե։

14․ Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել օ հնչյունը։

Օր, օգուտ, օտար, օղակ, մորեխ, նոր, կտոր, սովորել, պահածո, երեկո, կինո։

15. Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում։

Ա․ Եղանակ, երազ, երամ, երկիր, երդում, եռալ, եղնիկ – յե

Բ․ Ոզնի, ոդ, որս, ոսկոր, ոստ, որակ, ոտք – վօ

16. Տրված բառերում և տառն ինչպե՞ս է կարդացվում։

Ա․ Հարևան, Սևան, հևալ, տերև, կեղև, թև, սև – էվ

Բ․ Նաև, թեև, և – յեվ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s