Տնային աշխատանք 14.09.2021

  • Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը պատմի՛ր:
  • Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

Կոմիտասը բարի էր և մտածում էր աղքատ մարդկանց մասին։ Նա շատ ազնիվ էր և ամաչում էր ուրիշներից փող խնդրել։

  • Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները:

շուրջբոլոր – շրջակայք

անմիջնորդ – առանց միջնորդի

հանդարտ – հանգիստ

ծածուկ – թաքուն

Գոցել – ծածկել

  • Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

գլուխ տալ – Գլխի շարժումով ողջունել

գլուխ ջարդել – Գլուխ կոտրել

գլխի ընկնել – հասկանալ

գլուխ գլխի – միասին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s