Հաշիվ և թիվ։ Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Բանավոր հարցեր

1․ Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր։ Բոլոր թվերը բացի 0-ից

2․ Ի՞նչ է բնական թվերի շարքը։ Հաշվելուց առաջացող թվերի շարքը կոչվում է բնական թվերի շարք

3․ Ո՞ր թվով է սկսվում բնական թվերի շարքը։ 1

4․ Բնական թվերի շարքում կա՞ արդյոք մեկին նախորդող թիվ։ Ոչ

5Մի՞շտ կարելի է համեմատել երկու բնական թվեր։ Այո

6 Ի՞նչ  նշաններ են գործածվում թվերի համեմատման համար։ <>=

Առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։

19300585

3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։

38656

4․ Համեմատի՛ր․

 • 12374 > 9389
 • 874563 > 785674
 • 567213 > 567211
 • 148645 > 48645
 • 298467 = 298467
 • 478478 < 645470
 • 2367894 < 2367994
 • 13456 < 53456
 • 4789645 > 568129
 • 578478 < 649784
 • 9784512 = 9784512

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։

390 – 9 = 381

6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7 անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

20 + 56 = 76

7 x 76 = 532

7  Գինու երկու կարաս կա։ Առաջինում կար 100լ գինի։ Երբ նրանից վերցրին 30լ գինի, նրա մեջ մնաց երկու անգամ պակաս գինի, քան երկրորդում եղածն էր։ Որքա՞ն գինի կար երկրորդ կարասում։

100 – 30 = 70լ

2 x 70 = 140լ

8․ Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակաում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։

350 : 50 = 7 ժ

7 – 2 = 5 ժ

9․ Երկու նավամատույցների միջև եղած 120կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 6 ժամում։ Եթե նավակը ճանապարհի միջնակետում (ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո) սկսի 1ժամում 10կմ-ով ավելի անցնել, քանի՞ ժամում մի նավամատույցից կհասնի մյուսը։

120 ։ 6 = 20 կմ/ժ

20 + 10 = 30 կմ/ժ

120 : 2 = 60 կմ

60 : 20 = 3ժ

60 : 30 = 2ժ

2 + 3 = 5ժ

10․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքրեր կմնա։ Քանի՞ գիրք կա դարակներից ամեն մեկում։

102 – 12 = 90

90 : 2 = 45

45 + 12 = 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s