Առաջին և երկրորդ կանգառներ

1 – առաջադրանք

Պատկերի անվանումը՝ ուղանկյուն

Լայնությունը՝ 14սմ

Երկարությունը՝ 21սմ

Պարագիծը՝ 70սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝ 700մմ

Մակերեսը՝ 294սմ (սմ2)

Աշխատանքի տևողությունը՝ 3ր

2 – րդ առաջադրանք

Գտեք պատկերի մակերեսը՝ 7×5+3×5=50 մմ2

Աշխատանքի տևողությունը՝ 2ր

2 thoughts on “Առաջին և երկրորդ կանգառներ

  1. Pingback: Ստուգատեսային ճամբար․ առաջին և երկրորդ կանգառներ — Անի Միրզոյան

  2. Pingback: Ստուգատեսային ճամբար․ երրորդ կանգառ — Անի Միրզոյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s