Առաջին և երկրորդ կանգառներ

1 – առաջադրանք

Պատկերի անվանումը՝ ուղանկյուն

Լայնությունը՝ 14սմ

Երկարությունը՝ 21սմ

Պարագիծը՝ 70սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝ 700մմ

Մակերեսը՝ 294սմ (սմ2)

Աշխատանքի տևողությունը՝ 3ր

2 – րդ առաջադրանք

Գտեք պատկերի մակերեսը՝ 7×5+3×5=50 մմ2

Աշխատանքի տևողությունը՝ 2ր