Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում

Երրորդ ուսումնական շրջանում ես մաստնակցել եմ մաթեմտիկական ֆլեշմոբերի։

Կատարել եմ հետևյալ աշխատանքները․

Տնային աշխատանք 02․02․2021

Դասարանական աշխատանք 03.02.2021

Բազմապատիկ և բաժանարար Դասարանական առաջադրանքներ

Բազմապատիկ և բաժանարար Տնային առաջադրանքներ

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

5-ի բաժանելիության հայտանիշ

Զույգ և կենտ թվեր

Տեքստային խնդիրներ

2-ի բաժանելիության հայտանիշ

Չափանոթ, լիտր, միլիլիտր

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն N1

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն N2

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն N3

Մաս և ամբողջ

Հաջորդական թվեր

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Մասերի համեմատումը

Կոտորակ

Թվի մաս գտնելը

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Կրկնություն

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Գումարման զուգորդման հատկությունը

Փաթեթ 3: Կրկնություն

Կատարել եմ 1-8 թեստերը։