Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։

7x60x5 = (7 x 5) x 60 = 2100

172x2x5 = (2 x 5) x 172 = 1720

6x5x6x5x6x5 = (6×5)x(6×5)x(6×5) = 27000

2x4x3x2+6x7x5x2 = (2 x 2) x (4 x 3) + (6 x 7) x (5 x 2) =  4 x 12 + 42 x 10 = 48 + 420 = 468

2. Վերականգնի՛ր հավասարությունները

2կմ= 800մ +1կմ200մ

8կմ= 3կմ100մ + 4կմ900մ

6կմ= 5կմ997մ50սմ + 2մ50սմ

12սմ = 11սմ4մմ + 10սմ6մմ

14դմ= 13դմ3սմ +10դմ7սմ

3․ Համեմատի՛ր

12տ40կգ < 12տ4ց

11ց65կգ > 1տ70կգ

4․ Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ։ Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից։ Քանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում։

Լուծում

450 – 12 = 438

438 : 2 = 219 աղջիկ

219 + 12 = 231 տղա

5․  2 պարկերից առաջինում կար 27կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կգ վաճառեց և 3 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։

Լուծում

27 – 5 = 22 կգ

22 – 3 = 19 կգ

19 – 3 = 16 կգ

6․ Գտի՛ր այն թվերը, որոնց տարբերութունը 451 է, իսկ գումարը՝ 1451։

1451 – 451 = 1000

1000 + 451 = 1451

Տնային առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։

7x60x5 = (7×5)x60 = 35 x 60 = 2100

172x2×5 = (2×5)x172 = 1720

6x5x6x5x6x5 = (6×5)x(6×5)x(6×5) = 30 x 30 x 30 = 900 x 30 = 27000

2x4x3x2+6x7x5x2 = (2×2)x(4×3)+ (5×2) x (6×7) = 4×12 + 10 x 42 = 48 + 420 = 468

2. Վերականգնի՛ր հավասարությունները

2կմ350մ+ 650մ =3կմ

7կմ550մ+ 2կմ450մ =10կմ

2մ25սմ + 75սմ = 3մ

2սմ2մմ+ 12սմ8մմ = 15սմ

2մ7դմ + 15մ3դմ = 18մ

3․ Համեմատի՛ր

5կգ600գ < 6կգ500գ

23կմ30մ < 30կմ23մ

12դմ5դմ < 10դմ8դմ

4․ Շաբաթօրյակին մասնակցում էին 125 աշակերտ։ Աղջիկները 11-ով շատ էին տցաներից։ Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում այդ շաբաթօրյակին։

125 – 11 = 114

114 : 2 = 57 տղա

57 + 11 = 68 աղջիկ

5․ 2 պարկերից առաջինում կար 24կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։

24 – 4 = 20կգ

20 – 4 = 16կգ

6․ 280 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին ազատ տեղերից։ Հաշվի՛ր մուտքի տոմսի արժեքը՝ գիտենալով, որ այդ օրվա վաճառված տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է։

280 – 120 = 160

160 : 2 = 80 ազատ տեղեր

80 + 120 = 200 զբաղված տեղեր

120000 : 200 = 600 դր

Թեսթ 9

   Դավթի կյանքը գրեթե հրաշալի էր. նա իրենց բակում շատ ընկերներ ուներ, որոնց հետ ամեն օր,  դասերից հետո, գնում էր գնդակ խաղալու: Միայն թե Դավիթը մի մեծ խնդիր ուներ. դա նրա փոքր քույրն էր` Լիլին: Լիլին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որ Դավթին ու նրա ընկերներին բոլորովին դուր չի գալիս, որ ինքը միշտ նրանց հետ է լինում։ Հենց տղաները դուրս էին գալիս բակ, Լիլին իր փոքրիկ ոտիկներով վազում էր նրանց մոտ և ուրախ-ուրախ ցատկոտելով` ասում. 

  – Ես եկա˜… 

  Բոլորը հոգոց էին հանում: Իրականում աղջիկը առանձնապես նեղություն չէր տալիս նրանց. Շատախ;       ոս չէր, չէր նվնվում, չէր խառնվում նրանց խաղերին: Ճիշտն ասած, շատ բան չէր էլ կարող անել: Այնքան փոքրիկ էր, որ ո´չ կարող էր գնդակ խաղալ, ո´չ ծառերը մագլցել. միայն իր սև աչիկներով լուրջ նայում էր տղաներին, և ուր նրանք գնում էին, ինքն էլ նրանց հետևից գնում էր: 

  Դավիթը փորձում էր մորը համոզել, որ Լիլիին թույլ չտա իրենց հետևից գալ: 

  – Ինչո՞ւ պիտի իմ քույրը միշտ մեզ հետ լինի,- հարցնում էր նա,- ինչո՞ւ Արմենի քույրը չի գալիս, Հակոբի քույրը չի գալիս: 

  Մայրը ծիծաղում էր. 

  – Արմենի քույրը ընդամենը վեց ամսական է, Հակոբը ընդհանրապես քույր չունի… Քո բախտն այդ հարցում չի բերել: 

  Մի օր Դավիթը ուզում էր տղաների հետ գնդակ խաղալ: Սկզբում նրանք մի ծանր գնդակ ունեին: Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց: Ի˜նչ պատմության մեջ ընկան: Գնդակն էլ այլևս հետ չստացան։  Հիմա արդեն թեթև գնդակով էին խաղում: Այդ օրը տղաները դեռ նոր էին դուրս եկել, երբ Լիլին սովորականի պես վազեց նրանց մոտ ու ասաց. 

  – Ես եկա˜… 

  Տղաները, ինչպես միշտ, ձևացրին, թե նրան չեն նկատում: Նրանք սկսեցին խաղալ: Տղաներից մեկը այնպես ուժգին հարվածեց գնդակին, որ այն այս անգամ էլ ընկավ Սարգիս քեռու բակը: Նրանք վազելով մոտեցան ցանկապատին և տեսան գնդակը խոտերի մեջ` այնքան հեռու, որ ձեռք չէր հասնի: Հակոբըփորձեց անցնել ցանկապատի ճաղերի արանքով, բայց չկարողացավ: 

  – Ես չեմ կարող անցնել,- հուսահատ ասաց նա,- ցանկապատը շատ խիտ է: Եվ մեզանից ոչ մեկը չի կարող: 

  Իրավիճակն անելանելի էր բոլորից շատ Դավիթն էր տխրել: 

  – Այս ամենը Լիլիի պատճառով եղավ,- ասաց նա,- Տիգրանը այդքան ուժեղ խփեց գնդակին, որովհետև Լիլիի վրա էր բարկացել

  – Մի նայե´ք Լիլիին, տեսեք, թե նա ինչ փոքրիկ է,- ասաց Արմենը, – Լիլի´, այստե´ղ արի: 

  Լիլին վազելով եկավ. 

  – Ես եկա˜… 

  Հեշտությամբ մտնելով ճաղերի արանքից` Լիլին դուրս բերեց գնդակը ու հանձնեց հիացած տղաներին: Դավիթը հպարտությամբ նայում էր նրան, հետո ասաց. 

  – Ես քեզ գնդակ խաղալ սովորեցրի։ 

     1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:


       խնդիր

       փորձում

       ընդամենը

       բախտն

2.Ի՞նչ է նշանակում մագլցել  բառը:  

  ա/արագ վազել 

  բ/ծառեր տնկել 

  գ/ճյուղերը կոտրել 

  դ/բռնելով բարձրանալ 

       3.Դուրս  գրիր  տեքստում  ընդգծված  բառերը ̀  դիմացը  գրելով  դրանց  հոմանիշները 

Հրաշալիհիանալի

Ցատկոտելովթռնել 

ուժգին – ուժեղ

բարկացել ջղայնանալ

       4.Տրված  բառերից  որի՞  դիմաց  է սխալ  նշված  նրա  տեսակը. 

         ա/ պատմություն  –  ածանցավոր 

          բ/ շատախոս – բարդ 

          գ/ սովորական –  ածանցավոր 

          դ/ փոքրիկ – պարզ 

      5.Տրված բառերից  յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ի՞նչ խոսքի մաս է: Ո՞ր 

տարբերակում է սխալ նշված:  

ա/իրավիճակ – ածական 

       բ/պատուհան – գոյական 

       գ/որովհետև – շաղկապ 

        դ/վեց – թվական 

       6.Տեքստից  դուրս  գրիր եզակի  թվով  գործածված  չորս  գոյական: 

         Բակը

         կյանքը

         գնդակին

         ցանկապատը

7.Տեքստից  դու´րս գրիր փակագծերի  մեջ  դրված բայերը և  համապատասխանեցրու´  տեքստին. 

         Լինել – լինում

         Չստանալ – չստացան 

Ընկնել – ընկավ

Սովորեցնել – սովորեցրի

 8.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական. 

          Բայց մի անգամ այդ գնդակը Սարգիս քեռու պատուհանը կոտրեց: 

ա/գնդակը 

բ/Սարգիս 

գ/քեռու 

դ/պատուհանը 

       9.Վերականգնի´ր «քանդված» առած-ասացվածքները: 

Գիտունի հետ քար քաշիր, անգետի հետ փլավ մի կեր 

Լեզուն չլիներ, ագռավները աչքերը կհանեին                                       

Անձրևն ինչ կանի քարին, խրատն ինչ կանի չարին 

Մինչև ճիշտը գա, սուտը աշխարհը կքանդի                              

10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ դի՛ր բաց թողած կետադրական նշանը: 

  Դավիթը փորձում էր մորը համոզել, որ Լիլիին թույլ չտա իրենց հետևից գալ: 

 11.Տեքստում Լիլիին նկարագրող արտահայտությունները գտի՛ր: 

    Հենց տղաները դուրս էին գալիս բակ, Լիլին իր փոքրիկ ոտիկներով վազում էր նրանց մոտ և ուրախ-ուրախ  ցատկոտելով ` ասում. 

  – Ես եկա˜…

 12.Ո՞րն էր Դավթի հիմնական խնդիրը. 

ա/հարևանը գնդակը հետ չէր տալիս: 

բ/քույրն ամեն տեղ ուզում էր նրա հետ գնալ: 

գ/ընկերը կորցրել էր Դավթի միակ գնդակը: 

դ/մայրը բարկանում էր, երբ ինքը քրոջ հետ կոպիտ էր վարվում: 

        13. Ուշադի՛ր կարդա տեքստի երկխոսությունները և պատասխանի՛ր տրված հարցերին. 

            ա.Ի՞նչ է պատասխանում մայրը տղայի հարցին. 

 1. Նրա ընկերներից ոչ մեկը քույր չունի: 
 2. Ընկերների մայրերը աղջիկներին թույլ չեն տալիս բակ դուրս գալ: 
 3. Նրանցից մեկը քույր չունի, իսկ մյուսինը դեռ շատ փոքր է: 
 4. Լիլին իրենց բոլորովին չի խանգարում, չի նվնվում: 

            բ.  Ըստ Դավթի՝ ինչո՞վ էր մեղավոր Լիլին, որ գնդակը հարևանի բակն էր ընկել:  

                 Տեքստից   ճիշտ պատասխանը դու՛րս գրիր: 

           – Այս ամենը Լիլիի պատճառով եղավ,- ասաց նա,- Տիգրանը այդքան ուժեղ խփեց գնդակին, որովհետև Լիլիի վրա էր բարկացել: 

             14.Ինչո՞վ օգնեց փոքրիկ աղջիկը տղաներին:  

              Նա անցավ ցանկապատի նեղ ճաղերով և գնդակը իրենց տվեց։

            15. Ինչի՞ց ես  իմանում, որ եղբոր վերաբերմունքը Լիլիի  նկատմամբ փոխվեց: 

Նա լիլիի վրա հպարդությամբեր նայ

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

 1.  Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վեր-հանել, դժ-բախտ, ան-հնար, չ-կամ, չ-գալ, դժ-գոհ, ան-հեռատես, արտա-բյուջե, ներ-մուծել:

 • Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շնաձուկ, լուսամուտ, օրացույց, բուսակեր, գինեգործ

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին:

Լուսամուտ-Լուս-լույս

Այգեպան-այգ-այգի

սիրահար-սիր-սեր

Առվակ-առ-առու

Գոտեպնդել-գոտե-գոտի

Մթնել-մթ-մութ

Հուսահատություն-հուս-հույս

Ընկուզենի-ընկուզ-ընկույզ

Գրող-գր-գիր

Էջմիածին-էջ-իջնել

 • Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, գեղեցիկ, դանդաղ, մեղմորեն, խոսելով, վազելով, խոսում, գոռում, մեծանում, վերադառնալով,  հաճելի:

Աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցկություն, խոսքով, գրիչով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսքում, տնտեսուհի:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

Դասացուցակ=դաս+ա+ցուց+ակ

Չտես=չ+տես

Մարդակեր=մարդ+ա+կեր

Յուղոտ=յուղ+ոտ

Հացաման=հաց+աման

Ամանեղեն=աման+եղեն

Լուսավոր=լույս+ա+վոր

Լուսամուտ=լույս+ա+մուտ

Անտեսանելի=ան+տես+անելի

Խոշորացույց=խոշոր+ա+ցույց

Ցուցամատ=ցուց+ա+մատ

Դռնակ=դռ+նակ

Լավություն=լավ+ություն

Անհոգնել=ան+հոգ+նել

Դժգոհ=դժ+գոհ

Քարոտ=քար+ոտ

Պարսկուհի=պարսկ+ուհի

Հայուհի=հայ+ուհի

Վրաստան=վրա+ստան

 • Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան, դժ, ային, ստան, ուհի

Հացեղեն, հայուհի, Հնդկաստան, անհոտ, դժգոհ, գարնանային։

 • Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի … տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

 • Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել, սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Մի պապիկ նստած էր թախտի վրա և նրա ձեռքերում շատ թանկարժեք զմրուխտ կար։ Նա վախկոտ չէր և իր եղբոր հետ շատ է ճամփորդել։ Նա գտել էր զմրուխտը մի տախտակի ճեղքում։ Նա փակել էր զմրուխտը մի սենյակում և փակել էր կողպեքով։

Կամակոր թագավորը

Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում: Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դերձակներին  և  հրամայում, թե  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ:Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս: 

   Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս: 

– Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, –  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ:Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ: 

 – Լավ, – ասում է թագավորը, – բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ: 

 -Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի: 

  Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կարճ  է  անում:Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ:Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում: 

  -Թագավորն  ապրած  կենա, – ասում է  դերձակը̀  գլուխ  տալով, – քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ:Տես ̀  կհավանե՞ս: 

  -Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, –  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թախտին, վերմակը  քաշում  վրան:Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում: 

  Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խփում  թագավորի  ոտքերին: 

  -Թագավորն  ապրած  կենա, – ասում է  դերձակը, – ամեն  մարդ  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի: 

   Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում:

   Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել:Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է տալիս  ու  ճանապարհ  դնում  հնագետ  դերձակին: 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
 դերձակներին

կարճ

թախտին

մարդ

2.Ի՞նչ  է  նշանակում  դերձակ  բառը. 

 Զգեստ կարող

3. Ո՞ր   դարձվածքի   իմաստն  է  սխալ  բացատրված. 

    ա/ գլուխը  դատարկ   –  հիմար, անխելք, տգետ 

     բ/ թև առնել  –  ոգևորվել, ոգեշնչվել 

     գ/ կողը  հաստ – համառ, կամակոր, ինքնասածի 

     դ/ ձեռք մեկնել –  ձեռքով անել, հեռանալ 

4.Տրված  բառերից  ո՞րն  է  ածանցավոր. 

      ա/ օրերից 

      բ/  գլուխ                            

      գ/ թագավոր 

       դ/ ոչինչ 

5.Ի՞նչ  խոսքի  մաս  են  տեքստում ընդգծված  բառերը: 

  երկրի                          գոյական 

  երկար                          գոյական

 դերձակը                          գոյական

ասում է                         բայ

6.Տեքստում  ընդգծված  նախադասությունից  դո՛ւրս  գրիր  ենթական և ստորոգյալը:

Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում:

  գոյական  -Թագավորն            

   ածական – Քաշում

7.Տեքստից  դո՛ւրս  գրիր  մեկական  պատմողական  և  հարցական   նախադասություն: 

    -Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, –  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թախտին, վերմակը  քաշում  վրան:  

 

Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում:

8.Կետադրի՛ր  հետևյալ  նախադասությունը. 

    Դերձակը  հասկացավ, որ  թագավորը  հիմար է: 

9.Օգտագործելով  տրված  բառերը ̀ լրացրու՛  առած-ասացվածքները. 

    ա/ Ծաղիկը   ծաղկին  նայելով  է  բացվում: 

     բ/Թթու  է, թան  չի,  ամեն մարդու բան չի: 

     գ/Մեջք –մեջքի  որ  տանք, սարեր շուռ  կտ անք: 

      դ/Արջից  վախեցողը  անտառ  չի գնա: 

   / սարեր,չի  գնա, մարդու, ծաղկին/ 

10.Ի՞նչն  է  ստիպում  թագավորին  նման հրաման  արձակել: 

Որ նա կամակոր է։

11.Ի՞նչ  հնարամտության  է  դիմում  դերձակը: 

Դերձակը կարճ վերմակ է կարում և փեշի տակ ճիպոտ է դնում։

12.Ժողովրդական  ո՞ր  ասացվածքն  է  օգտագործված  տեքստում: 

    Ամեն  մարդ  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի: 

13.Ուրիշ ո՞ր հեքիաթի  հերոսին  ես  նմանեցնում  թագավորին: 

Սուտասան հեքիաթի թագավորի հետ եմ համեմատում։

14.Կամակոր  թագավորին  պատժելու  մի  հնարք  էլ  մտածիր  դու: 

Որ ոչ մի հագուստ էլ նրան չսազի։

15.Ինչպե՞ս  ինքդ  կվերնագրեիր  տեքստը: 

Խելացի դերձակը

Կրկնության փաթեթ 5

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1

Լուծում։

30- 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

25- 1, 3, 5, 7, 9, 25

100-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

64- 1, 2, 4, 8, 32, 64

90- 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 90

105- 1, 5, 35, 105

Առաջադրանք 2

Լուծում։

70-1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

45- 1, 5, 7, 15, 45

60- 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60

56- 1, 2, 3, 56

Գտի՛ր հետևյալ թվերի ընդհանուր բաժանարարները։

12 և 20

12-ի բաժանարարները- 1, 2, 4, 6, 12

20-ի բաժանարարները – 1, 2, 4, 5, 10, 20

12-ի և 20-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 2, 4

24 և 64

24-ի բաժանարարները-1,2, 4,8,12, 24

64-ի բաժանարարները – 1, 2, 4,8, 32

24-ի և 64-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 2, 4, 8

25, 75 և 100

25-ի բաժանարարները- 1, 5, 25

75-ի բաժանարարները – 1, 3, 5, 25, 75

100-ի բաժանարարները – 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

25-ի, 75-ի  և 100-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 5, 25

Առաջադրանք 4

Լուծում։

50 : 5 = 10մ/վ

21 : 3 = 7մ/վ

10 x 10 = 100մ

10 x 7 = 70մ

70 + 30 = 100մ

Այժմ փորձի՛ր պատասխանել հարցերին․

Ա. 30մ

Բ. Շունը

Գ.3վ հետո

Դ. Չի հասնի

Ե. 3մ

Զ. 3վ

Առաջադրանք 5

Որքա՞ն ժամանակ կանցնի 11անց 20 րոպեից մինչև 17 անց 17 րոպե։

Լուծում։

5ժ 57ր

Առաջադրանք 6

Լուծում։

1 + 2 + 3 + 4+ 5+ 6 + 7+ 8 + 9 + 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15 = 120

Առաջադրանք 7

Լուծում։

1200 : 2 = 600

600 : 5 = 120 120 : 10 = 12

Режим дня

Для здорового образа жизни очень важно соблюдать режим дня.

Режим дня – это продуманный распорядок действий на день.

Мы редко обращаем внимание на то, сколько времени тратим на то или иное занятие в течение дня. Если же правильно планировать свой день, то мы будем тратить меньше времени на лишние вещи и посвятим больше времени полезным делам.

Планировать день нужно с учётом особенностей своего организма.

Люди-совы и люди-жаворонки

Есть люди, которые любят спать долго, а когда встают, то чувствуют себя усталыми и не могут начать день без чашки кофе. Зато им совсем не хочется спать вечером, они до часу или двух ночи могут читать, писать, смотреть телевизор или даже учить иностранные языки. Таких людей мы называем «совами», потому что сова обычно дремлет где-нибудь на ветке весь день, просыпается только к вечеру и начинает свою охоту.

Но есть и другие люди, которым легко встать рано утром, им вовсе не нужен кофе, чтобы начать работать. У них, наоборот, много энергии в утренние часы. Но зато вечером они чувствуют усталость, глаза сами закрываются. Они в это время уже не могут делать что-либо серьёзное, разве только смотреть сериал по телевизору. И уже после 11 часов вечера им очень хочется спать. Таких людей мы называем «жаворонками», потому что жаворонки просыпаются очень рано, с первыми лучами солнца. Они весело летают над деревьями, ловят комаров и мух и поют свои радостные утренние песни.

Психологический тест «Кто я – «сова» или «жаворонок»?»

1. Если бы была возможность, во сколько бы ты ложился(ась) спать?

а) после часа ночи (0 баллов);
б) до десяти (3 балла);+
в) скорее всего, где-нибудь около двенадцати (6 баллов).

2.  А какой завтрак ты предпочитаешь?

а) что-то существенное, и побольше (6 баллов);+
б) стакан сока или чая (0 баллов);
в) можно вареное яйцо или бутерброд (3 балла).

3. Если попытаться вспомнить споры и ссоры с родителями или друзьями, то в какое время они чаще всего происходят?

а) конечно, с утра, когда я еще туго соображаю! (3 балла);+
б) ближе к вечеру (6 баллов);
в) не могу точно вспомнить (0 баллов).

4. Подумай, от чего бы ты мог(ла) легко отказаться?

а) от утреннего чая или кофе (6 баллов);+
б) от вечернего чаепития (3 балла);
в) мне в общем-то все равно, когда пить чай… (0 баллов)

5. Если ты знаешь, что на другой день тебе обязательно нужно встать рано, то постараешься уснуть раньше обычного?

а) обязательно — часа на полтора-два (0 баллов);
б) по-моему, это не обязательно… (6 баллов);
в) нет (3 балла).+

6. Трудно ли тебе бывает просыпаться по будильнику?  

а) я иногда готов(а) его разбить (6 баллов);
б) в принципе нет (3 балла);+
в) это зависит только от того, во сколько я лягу спать накануне (0 баллов).

7. А во время каникул ты встаешь так же рано, как обычно?

а) сплю, сколько хочу (3 балла);+
б) да, так уж получается: я делаю это как бы по привычке (0 баллов);
в) сложно сказать (6 баллов).

8. Попытайся без часов определить промежуток времени, равной одной минуте (можно с чьей-то помощью). Как точно тебе это удалось?

а) получилось меньше минуты (6 баллов);+
б) получилось больше минуты (3 балла);
в) попал(а) почти в точку (0 баллов).

Оценка результатов теста

0-18 баллов. Ты – «жаворонок», причём ярко выраженный! Тебя можно поздравить, потому что это редкая категория людей. И как это ни странно, им по жизни сопутствует удача, везение. Пока другие потягиваются в постели, ты успеваешь переделать уйму дел!

21-33 балла. Ты – типичная «сова». Ох уж и не повезёт тому, кто случайно разбудит тебя с утра пораньше… А знаешь ли ты, что люди твоего типа гораздо меньше других подвержены панике в критических ситуациях? Поэтому из них получаются отличные летчики и даже космонавты…

34-48 баллов. Ты принадлежишь к редкой категории людей — к «аритмикам». (Не пугайся умного слова, ваш тип ещё именуют ласково «голуби»). У тебя нет четких установок:  только рано вставать или, наоборот, всегда просыпаться ближе к обеду. Ты легко можешь приспособиться к обстоятельствам, и это твой огромный плюс!

Задание. Попробуй определить, кто рассказывает о своём дне – «сова», «жаворонок» или «голубь».

 • Я не люблю долго спать. В шесть утра у меня не только убрана кровать, но и почищены зубы, а также сделана зарядка. При этом зарядку я делаю ежедневно в обязательном порядке, так как здоровье превыше всего. Перед школой полноценный перекус с любимой кашей, после нее пью чай с хлебцами. Полон энергии, сытый я отправляюсь в школу. После школы иду домой, обедаю. У меня есть около часа для того, чтобы отдохнуть, ещё столько же мне нужно, чтобы сделать домашнее задание. Потом отправляюсь на любимые занятия по танцам. Во время занятий мы отрабатываем различные элементы. Мне приходится полноценно трудиться каждый день. Но это приятный труд.

жаворонок

 • Я терпеть не могу будильники и часто опаздываю в школу. Если же успеваю на урок, то обычно не участвую в обсуждениях и вообще мало что понимаю. Домашние задания я делаю исключительно во второй половине дня. Мои любимые дни недели – суббота и воскресенье. На выходных я сплю до обеда, а в понедельник всё начинается заново…

сова

 • В будние дни я встаю рано, а по выходным отлично высыпаюсь. Моё самочувствие не зависит от того, пью я чай с утра или перед сном. Я легко подстраиваюсь под любые изменения.

голубь

Բորբոսասունկ

Բորբոսասնկերը պատկանում են սնկերի տարբեր դասերի։ Դրանք բնակվում են հիմնականում հողում, քայքայում օրգանական մնացորդները, մասնակցում դրանց հանքայնացմանը։

Բորբոսասնկերը առաջացնում են տարբեր գույների և խտության բորբոս, որը կազմված է սպորատվության օրգաններից և թելանման կամ խմորասնկանման սնկամարմնից։

Բորբոսասնկերը վնասում են սննդամթերքը, արդյունաբերական հումքը, արտադրանքը, արվեստի գործերը և այլն։ Որոշ տեսակներ թունավոր են. արտադրում են մարդու, կենդանիների, բույսերի համար վնասակար սնկային թույներ։

Ես դիտարկեցի հացի բորբոսը իմ մանրադիտակի օգնությամբ։ Բորբոսը կանաչավուն էր, բայց մանրադիտակով սպիտակ էր երևում։ Բորբոսասունկը ունի թելեր և սպորներ, որոնք երեվում են որպես բարակ թելիկներ և գնդիկներ։

Կրկնության փաթեթ 4

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  1. 35-ի 3/7 մասը = 15
  1. 420-ի 5/6 մասը = 210
  1. 180-ի 5/9 մասը = 100
  1. 2000-ի 9/10 մասը = 1800
  1. 140-ի 5/7 մասը = 100
  1. 100-ի 5/5 մասը = 100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը = 164 կգ
  1. 480 դրամի 5/6 մասը = 400 դրամ
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը = 12ժ
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը = 240լ
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը = 60մ2
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը = 150 կմ
 3. Երկու պարկում         կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ     |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում ։

Լուծում

124 : 2 = 62 կգ

62 + 4 = 66 կգ

62 – 4 = 58 կգ

 1. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ  |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ   խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։

Լուծում

74 : 2 = 37կգ

37 + 3 = 40կգ

37 – 3 = 34կգ

 1. Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։

150 : 2 = 75հոգի

75 + 10 = 85հոգի

75 – 10 = 65հոգի

 1. Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ |-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։

Լուծում

540 : 2 = 270Պարկ

270 + 20 = 290Պարկ

270 – 20 = 250Պարկ