Ինչպե՞ս է մարդը վերափոխում շրջակա աշխարհը

Մաս 2

Այսպես, օրինակ՝ մարդու համար կարևոր նշանակություն ունի բնափայտը: Փայտից նա պատրաստում է տարբեր իրեր, օգտագործում է դրանք շինարարության մեջ, ստանում է թուղթ և այլն: Այդ նպատակով ամեն տարի հարյուր հազարավոր հեկտար անտառներ են հատվում: Դրա հետևանքով ոչնչանում են նաև հատվող ծառերի կողքին աճող բույսերը և կենդանիների բնակատեղիները: Անտառների կրճատման հետևանքով նվազում են թթվածին արտադրող և օդը մաքուր պահող բուսածածկ տարածքները, դրա հետևանքով էլ քամին, անձրևը քշում-տանում են հողը: Փաստորեն ստացվում է, որ մարդը իր կարիքների համար հատում է անտառը, բայց գիտակցում է, որ դրանով անդառնալի հարված է հասցնում ինչպես բնությանը, այնպես էլ սեփական առողջությանը, որովհետև անտառները թթվածին արտադրող բնական գործարաններ են: Դրանց պատկերավոր անվանում են նաև երկրագնդի թոքեր:

Այսպիսով՝ մարդը չի կարող խուսափել բնական միջավայրը փոփոխելուց, քանի որ դրանով է բավարարում իր պահանջմունքները, բայց և պարտավոր է հնարավորինս վերականգնել բնությանը իր պատճառած վնասները: Պետք է միշտ հիշել, որ բնության բարիքներից օգտվելու են նաև հաջորդ սերունդները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ է մարդը վերափոխում բնությունը: Իր կարիքների համար մարդիկ որսում են կենդանիներ, շինանյութի համար ծառեր կտրում, ջրի համար ջրամբարներ են սարքում, հողը մշակելու համար անտառներ են հատում։

2. Ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվում տնտեսության մեջ: Բնական հանածոներ, փայտ, ջուր, տարբեր մետաղներ, հողը։

3. Նայիր ձեր տան և դասարանի առարկաներին և փորձի՛ր պատասխանել, թե ինչպե՞ս են պատրաստվել դրանք, ի՞նչ բնական հարստություններ են օգտագործվել դրանց պատրաստման համար, ի՞նչ մասնագիտության տեր մարդիկ են պատրաստել դրանք: Սեղանների և աթոռների համար օգտագործվել է փայտ և երկաթ, պատրաստել փայտագործը։ Պատուհանների համար օգտագործվել է ապակի, որի համար օգտագործել են ավազ և կրակ։ Պատերը սարքած են տուֆից, պատրաստել շինարարը։

4. Ինչո՞ւ Է անհրաժեշտ հոգատարություն ցուցաբերել բնության նկատմամբ: Դու ինչպե՞ս ես հոգ տանում բնության պահպանության համար: Պետք է աղբը թափել միայն աղբամանի մեջ։ Պետք է սորտավորել աղբը և վերամշակել հին իրերը։ Պետք է վերամշակել պլաստիկը, թուղթը և ապակին։ Կարող ենք կոմպոստ սարքել բնությանը օգնելու համար և որ բույսերը լավ աճեն։ Ես խնայում եմ ջուրը և էլեկտրաէներգիան, չեն թափում աղբը, դպրոցում օգնում եմ կոմպոստ սարքել։

Լրացուցիչ նյութ— մուլտֆիլմ՝ Պահպանենք Երկիր մոլորակը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s