Կրկնության փաթեթ 5

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1

Լուծում։

30- 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

25- 1, 3, 5, 7, 9, 25

100-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

64- 1, 2, 4, 8, 32, 64

90- 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 90

105- 1, 5, 35, 105

Առաջադրանք 2

Լուծում։

70-1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

45- 1, 5, 7, 15, 45

60- 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60

56- 1, 2, 3, 56

Գտի՛ր հետևյալ թվերի ընդհանուր բաժանարարները։

12 և 20

12-ի բաժանարարները- 1, 2, 4, 6, 12

20-ի բաժանարարները – 1, 2, 4, 5, 10, 20

12-ի և 20-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 2, 4

24 և 64

24-ի բաժանարարները-1,2, 4,8,12, 24

64-ի բաժանարարները – 1, 2, 4,8, 32

24-ի և 64-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 2, 4, 8

25, 75 և 100

25-ի բաժանարարները- 1, 5, 25

75-ի բաժանարարները – 1, 3, 5, 25, 75

100-ի բաժանարարները – 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

25-ի, 75-ի  և 100-ի ընդհանուր բաժանարարները – 1, 5, 25

Առաջադրանք 4

Լուծում։

50 : 5 = 10մ/վ

21 : 3 = 7մ/վ

10 x 10 = 100մ

10 x 7 = 70մ

70 + 30 = 100մ

Այժմ փորձի՛ր պատասխանել հարցերին․

Ա. 30մ

Բ. Շունը

Գ.3վ հետո

Դ. Չի հասնի

Ե. 3մ

Զ. 3վ

Առաջադրանք 5

Որքա՞ն ժամանակ կանցնի 11անց 20 րոպեից մինչև 17 անց 17 րոպե։

Լուծում։

5ժ 57ր

Առաջադրանք 6

Լուծում։

1 + 2 + 3 + 4+ 5+ 6 + 7+ 8 + 9 + 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15 = 120

Առաջադրանք 7

Լուծում։

1200 : 2 = 600

600 : 5 = 120 120 : 10 = 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s