Կրկնության փաթեթ 4

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  1. 35-ի 3/7 մասը = 15
  1. 420-ի 5/6 մասը = 210
  1. 180-ի 5/9 մասը = 100
  1. 2000-ի 9/10 մասը = 1800
  1. 140-ի 5/7 մասը = 100
  1. 100-ի 5/5 մասը = 100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը = 164 կգ
  1. 480 դրամի 5/6 մասը = 400 դրամ
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը = 12ժ
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը = 240լ
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը = 60մ2
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը = 150 կմ
 3. Երկու պարկում         կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ     |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում ։

Լուծում

124 : 2 = 62 կգ

62 + 4 = 66 կգ

62 – 4 = 58 կգ

 1. Երկու  արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ  |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ   խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։

Լուծում

74 : 2 = 37կգ

37 + 3 = 40կգ

37 – 3 = 34կգ

 1. Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։

150 : 2 = 75հոգի

75 + 10 = 85հոգի

75 – 10 = 65հոգի

 1. Երկու  պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ |-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։

Լուծում

540 : 2 = 270Պարկ

270 + 20 = 290Պարկ

270 – 20 = 250Պարկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s