Տնային աշխատանք 17.03.2021

  • Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
  • Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը:

Այս պատմությունը սովորացրեց ինձ որ պետք է աշխատել, պետկ չե լինել ծույլ։

  • Գրի՛ր  գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները:

գիժ – տես Խենթ

ժիր – Աշխույժ

շեն – Բազմամարդ

թշվառ – Խեղճ

ամբար – Շտեմարան

թուխ – Թխաթույր

սուգ անել – սգալ

պաղել – սառել

դալկանալ – Դեղնել

  • Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառԵրի հականիշները:

ժիրսուսիկ-փուսիկ

սուսիկ-փուսիկ – ժիր

աշխույժ – հանգիստ

ծույլ – աշխատասեր

լիքը – դատարկ

ուրախ – տխուր

առողջ – հիվանդ

  • Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)։,

Գոյական

Աշխարհք

Սուգ

Կին

Ծակ

գարուն

Մըրջյուն

դուռ

Մոծակ

Թել

Գել

Ածական

գիժ

սալարած

սառտած

ծարավ

հոգնած

թշվառ

կոպիտ

նեղ

ուրախ

պայծառ

One thought on “Տնային աշխատանք 17.03.2021

  1. Pingback: Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s