Հայրենիքում Ե․ Չարենց

Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Առաջադրանքներ

  • Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր   (այսպես. աստղային — աստղ+ային, ածանցավոր բառ):

Ձյունապատ — Ձյուն+ա+պատ, բարդ բառ

Մանկական — Մանկ+ա+կան, ածանցավոր բառ

Աստղային — աստղ+ային, ածանցավոր բառ

Անհուն — ան+հուն, ածանցավոր բառ

Ձյունոտ — ձյուն+ոտ, ածանցավոր բառ

Իրիկնամուտին — Իրիկ+նա+մուտ+ին, բարդ ածանցավոր բառ

  • Կարմիրով գրված բառերը բացատրի՛ր:

Աչեր – աչքեր

Մրմունջը – ցածր ձայն

Անուրջ – տեսիլք

  • Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր 5 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), ածական (ինչպիսի՞)։

Գոյական՝

Լեռներ

Լճեր

Աչեր

Երազներ

անուրջ

Ածական՝

Աստղային

Մանկական

Ձյունոտ

Թափանցիկ

սուրբ

One thought on “Հայրենիքում Ե․ Չարենց

  1. Pingback: Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s