Ավստրալիայի հայտնագործումը

Հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզված էին, որ հյուսիսային կիսագնդում ընկած հսկայական ցամաքի պես, երկրագնդի հավասա­րակշռության պահպանման համար, հարավային կիսագնդում պետք է գտնվի մեծ, ամբողջական ցամաք: Այդ անհայտ ցամաքը փնտրել են շատ ծովագնացներ, որի արդյունքում հայտնաբերվել են Խաղաղ, Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսների անհայտ շրջաններ, մեծ ու փոքր բազմաթիվ կղզիներ: Ուշագրավ էր՝  հատկապես Աբել Թասմանի գլխավորած արշավախմբի հետազոտությունները: Թասմանը 1642 թվականին  մոտենում է Ավստրալիայի հյուսիսային ափերին, հետո արևելյան ու հարավային ափերին:  Թասմանը, նավարկելով հարավային անհայտ մայրցամաքի  ջրերով և հայտնագործելով Ավստրալիան, ապացուցեց, որ վերջինիս տարածքը այնքան էլ մեծ չէ: Սակայն հո­լանդացիները  այս հայտնագործությունը գաղտնի պահեցին, և աշխարհին Ավստրալիան հայտնի դարձավ ավելի քան մեկ դար հետո՝  անգլիացի ծովագնաց Ջեյմս Կուկի շուրջերկրյա ճանապար­հորդությունների արդյունքում: Կուկը երկրագնդի խոշոր ուսումնա­սիրողներից է և իրականացրել է երեք շուրջերկրյա ճանապարհոր­դություններ:
Կուկը 1769-1771 թվա­կաններին նա իրականացնում է առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը: Դուրս գալով Անգլիայից՝ Կուկը կտրում-անցնում է Ատլանտյան օվկիանոսը, շրջանցում Հարա­վային Ամերիկան և ուղղվում դեպի Խաղաղ օվկիանոսի ջրերում գտնվող Ընկերության կղզիներ: Այստեղից դուրս գալով՝ Կուկը ուղևորվում է դեպի հարավ, հասնում Նոր Զելանդիա կղզիներ: Նոր Զելանդիայից Կուկը նախ՝ ուղևորվում է արևմուտք, ապա՝ Ավստրալիայի ափերը հասնելուց հետո, թեքվում է դեպի հյուսիս և դրանց երկայնքով շարունակում նավարկությունը մինչև մայրցամաքի հյու­սիսային ծայրակետը: Նա Ավստրալիայի արևելյան ափերը հայ­տարարում է Անգլիայի տիրապետության տակ գտնվող շրջաններ և դրանք մի ընդհանուր անունով կոչում «Նոր Հարավային Ուելս»: Դրանից հետո Կուկը վերադառնում է Անգլիա:
Ջ. Կուկի վաստակը մարդկության առջև բարձր է գնահատվել, և նրա անունով են կոչվում ավելի քան 20 աշխարհագրական օբյեկտ՝ լեռ, կղզիներ, նեղուց:

Հետագայում, երբ ուսումնասիրվեցին Ավստրալիայի բուսական և կենդանական աշխարհը, բնական հարստությունները, հայտնի դարձան յուրօրինակ պարկավոր կենդանիները՝ կենգուրուն, կոալան (պար­կավոր արջ), աշխարհի խոշոր ծառատեսակներից էվկալիպտը և այլն: Անգլիացիներն այստեղ բերեցին դինգո շանը, ճագարներին, որոնք նպաստավոր բնական պայմանների շնորհիվ վայրենացան և այնքան բազմացան, որ այժմ լուրջ վնասներ են հասցնում ոչ միայն մշակաբույսերի ցանքսերին, այլև վայրի բնությանը: Այժմ Ավստրալիա մայրցամաքում գտնվում է բավականին զարգացած մի պետություն՝ Ավստրալական Միությունը:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  • Ինչո՞ւ էին հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզ­ված, որ գոյություն ունի հարավային մեծ ցամաք:

Հին աշխարհի իմաստունները համարում էին որ հյուսիսային կիսագնդում գտնվող մեծ մայր ցամաքը պետք է ունենա որպես հակակշիռ նման մեծ մայր ցամաք հարավային կիսագնդում։

  • Ովքե՞ր և ինչպե՞ս են հայտնագործել Ավստրալիան:

Ավստրալիան առաջինը հայտնագործել է Աբել թասմանը իսկ հետո կրկին հայտնագործել է Ջ․ Կուկը։

  • Ինչո՞վ է տարբերվում Ավստրալիան մյուս մայրցամաք­ներից:

Ավստրալիայում կան պարկավոր կենդանիներ որոնք չկան ուրիշ ցամաքներում։ Դրանցից են՝ կոալան, կենգուրուն և այլ հետաքրքիր կենդանիներ։

“Վտանգից դեպի ընկերություն”

Լինում է չի լինում մի արջ է լինում այն էլ քնած։ Նա արթնանում է գարնանը, որովհետև նա ձմեռում էր։ Երբ նա արթնացավ, նա շատ սոված էր։ Նա գնում է անտառով և տեսնում է մի որսորդ։ Արջը այնաքան սոված էր, որ ուտել էր ուզում նրան։ Բայց նա գիտեր որ որսորդը զենք ունի և կարող է նրան սպանել բայց ոչ մի բան չկար մոտերքում ոչ հատապտուղ ոչ էլ կենդանի, որովհետև գարունը նոր նոր էր սկսվել և կենդանիները նոր նոր արթնանում էին և շատ ձմեռող կենդանիներ դեռ չէին արթնացել։ Արջը թաքուն մոտեցավ նրան, բայց որսորդը մի բան զգաց նա նայեց բոլոր կողմերով և տեսավ որ մեկը պախկվում է։ Նա մոտեցավ և տեսավ արջին և արդեն ուզում էր հրացանով կրակել բայց արջը պարզվեց գիտի խոսել։ Արջը ասաց <<Մի սպանի ինձ>> որսորդը շատ ուժեղ զարմացավ և հրացանը թողեց։ Որսորդը ուզում էր բան ասել բայց նա վախում էր բայց վերջում ասաց <<Դու կարող ես խոսե՞լ>>—հարցրեց որսորդը—արջը պատասխանում է <<այո>>։ Առջը ասում է <<Եթե դու ինձ կեդանի թողնես ես ամեն ամառ քեզ և քո երեխաներին կբերեմ մեղր ինչ կասե՞ս>>—որսորդը մտածեց և ասաց <<լավ>>, որովհետև նա չէր կարողանում իր երեխեքին ուտացնել։

Եվ այդպես ամեն ամառ արջը ահագին շատ մեղրեր բերում և նրանք ընկերացան