Ճանապարհ, ժամանակ արագություն N3

Դասարանական առաջադրանքներ

1360կմ ճանապարհն ավտոմեքենան անցել է 90կմ/ժ, ավտոբուսը՝ 60կմ/ժ, իսկ հեծյալը՝ 12կմ/ժ արագությամբ։ Հաշվի՛ր նրանց ծախսած ժամանակը։

Լուծում

360։90 = 4ժ

360 : 60 = 6ժ

360 : 12 = 30ժ        

30 + 6 + 4 = 40ժ

Պատ․՝ 40ժ

2. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարը, եթե ընթանար 20կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ։

Լուծում

4 x 60 = 240ճ

60 + 20 = 80ճ

240 : 80 = 4ժ

Պատ․՝ 4ժ

3 Միմյանցից 450կմ հեռավորությամբ երկու վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3ժ հետո։ Դրանցից մեկի արագությունը 80կմ/ժ էր։ Հաշվի՛ր մյուսի արագությունը։

Լուծում

80 x 3 = 240կմ

450 – 240 = 210կմ

210 : 3 = 70կմ/ժ

Պատ․՝ 70կմ/ժ

4

140 + 210 = 350կմ

350 : 5 = 70կմ/ժ

140 : 70 = 2ժ

Պատ՝ 2ժ

5 Ո՞ր թվանշաններով կարող է վերջանալ 4-ի պատիկ թիվը։

2, 4, 6, 8, 0 4

Տնային առաջադրանքներ

  1. Հայկենց տնից մինչև դպրոց 450մ է։ Հայկն այդ օրը դպրոց է գնացել 50մ/ր արագությամբ, իսկ վերադարձել է 30մ/ր արագությամբ։ Նա որքա՞ն ժամանակ է ծախսել դպրոց գնալու և վերադառնալու համար։

Լուծում

450 : 50 = 8ր

450 : 30 = 15ր

8 + 15 = 23ր

Պատ․՝ 23ր

  • A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու հեծյալ։ Հանդիպման պահին A վայրից մեկնողն անցել է 25կմ ճանապարհ։ Այդ պահին որքա՞ն էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից։

Պատ․՝ 25կմ

  • Հաշվի՛ր 48-ի բաժանարարների քանակը։

1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 – 8

4 Կա՞ արդյոք 8-ի պատիկ թիվ, որի գրությունը վերջանա 7-ով։

Ո՛չ

One thought on “Ճանապարհ, ժամանակ արագություն N3

  1. Pingback: Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s