Չափանոթ, լիտր, միլիլիտր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

3լ450մլ= 3450մլ

42լ50մլ=42050մլ

7լ700մլ=7700մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

2500մլ=2լ500մլ

20020մլ=20լ20մլ

4050մլ=4լ50մլ

3 Երկու անոթներում կա 1լջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

Լուծում

1 + 4 = 5

1000 : 5 = 200մլ

200 x 4 = 800մլ

Պատ․՝ 200մլ, 800 մլ

4 Արայի մոտ կա 50 և 20 դրամանոց ընդհանուր թվով 26 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 940դրամ է։ Արան քանի՞ 50 և քանի՞ 20 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

Լուծում

50 – 20 = 30

26 x 50 = 1300

1300-940=360

360 : 30 = 12

26 – 12 = 14

 Պատ․՝ 12 (50 դրամանոց), 14 (20 դրամանոց)

5 Կարենի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Պատ․՝ 9990

Տնային առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

48լ7մլ=48007մլ

7լ77մլ=7070մլ

77լ7մլ=77007մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

4004մլ=4լ4մլ

3000մլ=3լ

20005մլ=20լ5մլ

3 Երկու անոթներում կա 2լ ջուր։ Անոթներից յուրաքանչյուրում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

Լուծում

1 + 4 = 5

2000 : 5 = 400մլ

400 x 4 = 1600մլ

Պատ․՝ 400մլ, 1600մլ

4 Հայկի մոտ կա 500 և 200 դրամանոց ընդհանուր թվով 25 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 9200դրամ է։ Հայկը քանի՞ 500 և քանի՞ 200 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

Լուծում

500 – 200 = 300

500 x 25 = 12500

12500 – 9200 = 3300

3300 : 300 = 11

25 – 11 = 14

Պատ․՝ 11 հատ 200 դրամանոց, 14 հատ 500 դրամանոց

5 Բացահայտի՛ր օրինաչափությունը և շարունակի՛ր։

20, 22, 26, 32, 40, 50, 62, 66, 78, 90

80, 78, 74, 68, 60, 50, 38, 24, 8

One thought on “Չափանոթ, լիտր, միլիլիտր

  1. Pingback: Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s