Չափանոթ, լիտր, միլիլիտր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

3լ450մլ= 3450մլ

42լ50մլ=42050մլ

7լ700մլ=7700մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

2500մլ=2լ500մլ

20020մլ=20լ20մլ

4050մլ=4լ50մլ

3 Երկու անոթներում կա 1լջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

Լուծում

1 + 4 = 5

1000 : 5 = 200մլ

200 x 4 = 800մլ

Պատ․՝ 200մլ, 800 մլ

4 Արայի մոտ կա 50 և 20 դրամանոց ընդհանուր թվով 26 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 940դրամ է։ Արան քանի՞ 50 և քանի՞ 20 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

Լուծում

50 – 20 = 30

26 x 50 = 1300

1300-940=360

360 : 30 = 12

26 – 12 = 14

 Պատ․՝ 12 (50 դրամանոց), 14 (20 դրամանոց)

5 Կարենի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Պատ․՝ 9990

Տնային առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

48լ7մլ=48007մլ

7լ77մլ=7070մլ

77լ7մլ=77007մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

4004մլ=4լ4մլ

3000մլ=3լ

20005մլ=20լ5մլ

3 Երկու անոթներում կա 2լ ջուր։ Անոթներից յուրաքանչյուրում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

Լուծում

1 + 4 = 5

2000 : 5 = 400մլ

400 x 4 = 1600մլ

Պատ․՝ 400մլ, 1600մլ

4 Հայկի մոտ կա 500 և 200 դրամանոց ընդհանուր թվով 25 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 9200դրամ է։ Հայկը քանի՞ 500 և քանի՞ 200 դրամանոց մետաղադրամ ունի։

Լուծում

500 – 200 = 300

500 x 25 = 12500

12500 – 9200 = 3300

3300 : 300 = 11

25 – 11 = 14

Պատ․՝ 11 հատ 200 դրամանոց, 14 հատ 500 դրամանոց

5 Բացահայտի՛ր օրինաչափությունը և շարունակի՛ր։

20, 22, 26, 32, 40, 50, 62, 66, 78, 90

80, 78, 74, 68, 60, 50, 38, 24, 8

Հակառակ գյուղ

Մի անգամ մի մարդ քայլում է և, երբ որ նա մի քայլ արեց իր տնից երկնքից թափվեցին մեծ փաթիլներ։ Նա չզարմացավ, որովհետև միշտ ամեն առավոտ ամբողջ իր գյուղի վրա թափվում էին մեծ-մեծ փաթիլներ։ Նրա գյուղը շատ գույնզգույն գյուղ է։ Այդ գյուղում խոտը կարմիր էր, ծառի կեղևը դեղին իսկ տերևները այնպես ոնց որ խոտը կարմիր։ Այդ երկրում համարյա թե ամեն ինչ հակառակն էր։ Գյուղացիները ոչ մի բանի վրա չեին զարմանում, նույնիսկ այդ մեծ փաթիլների վրա և այլ տարօրինակ բաների վրա։