Փետրվար 15-17

Առաջադրանք

  • Տեսանյութերի հիման վրա գրել տեղեկություններ Լոռվա աշխարհի և Դսեղ գյուղի մասին

Լոռին գտնվում է պատմական Գուգարք աշխարհի տարածքում։

Լոռին Հայաստանի՝ մեծությամբ երրորդ մարզն է։

Լոռվա մարզի տարածքը կազմում է 3789 կմ2։

Լոռվա մարզով հոսում է չորս գետ։

Դսեղը հիմնադրվել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ

Երևանից Դսեղ հեռավորությունը կազմում է 145կմ։

Դսեղն առաջին անգամ հիշատակվում է 15-րդ դ․ սկզբից։

Դսեղի նախկին անունը Զարինջա է։

Տեսանյութերը՝

Դսեղի ամբողջ հմայքն ու գեղեցկությունը

Լոռի-Դսեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s