Երկու սև ամպ։ Հ․ Թումանյան

  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

Շարժում, որովհետև քամին էր շարժվում և ամպերը։

  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
  1. Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ..

Ամպերը միշտ միասին էին ինչպես երկու ընկեր։

  • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:

Երկու ընկեր

  • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը

Երկու սև ամպ գնում էին երկնքով և հողմը ուզում էր նրանց բաժանել։ Նա քշում էր ամպերը և ամպերը անվերջ գընում էին երկնքով բայց չէին բաժանվում։