Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։

Զույգ

2

28

512

888

1416

152412

Կենտ

1

5

33

99

405

777

1547

5555

15325

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։

4 – 2 = 2, 6 – 4 = 2, 8 – 6 = 2, 10 – 8 = 2d

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը – կենտ, քանի որ չի բաժանվում 2-ի

Երկու զույգ թվերի գումարը – զույգ, քանի որ բաժանվում է 2-ի

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ – կենտ

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ = 41կմ965մ

62տ210կգ-2տ280կգ = 59տ930մ

24օր-3օր6ժ = 20օր18ժ

34կմ85մ+2կմ35մ = 36կմ120մ

22տ210կգ+2տ880կգ = 25տ90կգ

2օր16ժ+3օր9ժ = 6օր1ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

3360:32=105

3232=168064:52

3018=5486-2468

22004=11233+10771

6. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

480։6=80

80×5=400

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324

a<1200     a>1125           1150, 1184

a>4587     a<4595           4588, 4889

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(30+1):3      1

(30+1):5      1

(30+1):10    1

9. 6 մեծ  և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

Լուծում

6 – 4 = 2պ

38 – 28 = 10կգ

10 : 2 = 5կգ

4 x 5 = 20կգ

28 – 20 = 8կգ

8 : 4 = 2կգ

Պատ․՝ 5կգ, 2կգ

10  Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ։

Լուծում

21 + 18 = 39

39 – 31 = 8

Պատ․՝ 8 աշակերտ։

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։

2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը – զույգ

Երկու կենտ թվերի գումարը – զույգ

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը – կենտ

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ=56դմ4սմ

12ժ20ր-2ժ40ր = 9ժ40ր

82կգ-6կգ650գ = 77կգ250գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ = 48դմ5սմ

12կգ650գ+6կգ450գ = 17կգ100գ

12ժ20ր+2ժ40ր = 15ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

10656։24=444

203=4872:24

2603+3637=6240

48216-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

a<1245        a>1200        1240

a>214       a<1800           1240, 459

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4     1

(40+2):4     2

(40+3):4     3

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

Լուծում

7 – 5 = 2 պ

42 – 38 = 4կգ

4 ։ 2= 2կգ

2 x 5 = 10կգ

38 – 10 = 28կգ

28 : 7 = 4կգ

Պատ․՝ 2կգ, 4կգ

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

Լուծում

4 – 3 = 1

3 x 1 = 3

15 – 3 = 12

 Պատ․՝12

2 thoughts on “Զույգ և կենտ թվեր

  1. Pingback: Սովորողների փետրվարյան աշխատանքները — Անի Միրզոյան

  2. Pingback: Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s