Թումանյանի հեքիաթների բառարան

<<Սուտասանը>>

Էս – այս

Էնպես – այնպես

Կենալ – մնալ, ապրել

Հեր – հայր

Դագանակ – Հաստ գավազան

Էստեղից – այստեղից

չիբուխ – Ծխամորճ

Ծեր – ծայր

Վաղ – շուտ

տրաքել – պայթել

կարկատել – կարել

կոտ – փայտե աման

կռնատակ – թևի տակ

պարտ – պարտք

ճշմարիտ – ճիշտ

<<Ճամփորդները>>

Քուչի – Շուն

գիտենաս – իմանաս

ետև – հետև

հապա – ապա

իրիկուն – երեկո

մին – մեկ

սանահեր – Զավակի հայրը կնքահոր համար

շինել – անել

պուկ – եղեգնյա փողը

ցած – ներքև

կաց – սպասի

վռազել – շտապել

One thought on “Թումանյանի հեքիաթների բառարան

  1. Pingback: Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s