5-ի բաժանելիության հայտանիշ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 

4

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 

8

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124 = 1460 այո

336+1009 = 1345 այո

336+25 = 361 ոչ

7366-114 = 7353 ոչ

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։ 

8, 2, 4, 1, 16

16, 32, 48, 54

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։

3․ 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321 = 2815 այո

3362-27 = 3335 այո

4251+214 = 4466 ոչ

1326-196 = 1130 այո

2345-23 = 2322 ոչ

4․ Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

1, 2, 6, 4, 3, 12,

12, 24, 36, 48

2 thoughts on “5-ի բաժանելիության հայտանիշ

  1. Pingback: Սովորողների փետրվարյան աշխատանքները — Անի Միրզոյան

  2. Pingback: Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s