Տնային առաջադրանք 09․02․2021

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր:
  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների’ բաժանիր:

Պարզ

լինգ

աղվես

պանիր

կոտ

գող

Բարդ

տունուտեղ – տուն(արմատ)-ու(ածանց)-տեղ(արմատ)

տակնուվրա – տակ(արմատ)-ն-ու(ածանց)-վրա(արմատ)

մեծամեծ – մեծ(արմատ)-ա(ածանց)-մեծ(արմատ)

խնամախոս – խնամ(արմատ)-ա(ածանց)-խոս(արմատ)

կերակուր – կեր(արմատ)-ա(ածանց)-կուր(արմատ)

Ածանցավոր

պատրաստություն – պատրաստ(արմատ)-ություն(ածանց)

թագավոր – թագ(արմատ)-ավոր(ածանց)

հնձվոր – հնձ(արմատ)-վորն(ածանց)

անվերջ – ան(ածանց)-վերջ(արմատ)

մարգարիտ – մարգ(մարգ)-արիտ(ածանց)

One thought on “Տնային առաջադրանք 09․02․2021

  1. Pingback: Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s