«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան

Ջաղացպան – ջաղացի տեր

Քուրք – մուշտակ

Փոստալ – Մորթե հնամաշ գլխարկ

Բաղարջ – գաթա

Լինգ – Մեկ կամ երկու կողմից սրված ծայրով մետաղյա ձող

Կոտ – Փայտե աման

Ակն – աչք

Խնամախոս –  Խնամախոսության գնացող անձ

Պսակվել – ամուսնանալ

Վրեժ – Հատուցում

Նժույգ – Հեծնելու ընտիր ձի

Խլշկոտել – Այս ու այն կողմը նայել

Կերակուրներ – ուտելիք

Կողոպտել – գողանալ

Հառաչել – Վշտից՝ տխրությունից խոր հոգոց հանել

Նախիր – Խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ

Խոտհարք – Մարգագետին

Վառիկ – Հավի էգ ճուտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s