«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան

Ջաղացպան – ջաղացի տեր

Քուրք – մուշտակ

Փոստալ – Մորթե հնամաշ գլխարկ

Բաղարջ – գաթա

Լինգ – Մեկ կամ երկու կողմից սրված ծայրով մետաղյա ձող

Կոտ – Փայտե աման

Ակն – աչք

Խնամախոս –  Խնամախոսության գնացող անձ

Պսակվել – ամուսնանալ

Վրեժ – Հատուցում

Նժույգ – Հեծնելու ընտիր ձի

Խլշկոտել – Այս ու այն կողմը նայել

Կերակուրներ – ուտելիք

Կողոպտել – գողանալ

Հառաչել – Վշտից՝ տխրությունից խոր հոգոց հանել

Նախիր – Խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ

Խոտհարք – Մարգագետին

Վառիկ – Հավի էգ ճուտ

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

Դասարանական առաջադրանքներ

  1. 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։

Պատ․՝ 4

  • 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։

Պատ․՝ 8

3 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ են։

Լուծում

15 + 25

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

7ժ30ր+8ժ40ր = 16ժ10ր

8օր17ժ+3օր9ժ = 12օր2ժ

45ր40վ-30ր50վ = 14ր50վ

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։

300։(150։10)=20

34-3400:(75+25)=0

6 Երեք մեքենայով շինհրապարակ բերեցին 26տ ավազ։ Առաջին  մեքենայում կար 2տ ավելի, քան երկրորդում։ Երրորդում կար 3տ պակաս, քան երկրորդում։ Որքա՞ն պետք է վճարել յուրաքանչյուր մեքենայի բերած ավազի համար եթե 1տ ավազն արժե 5000դրամ։

Լուծում

26 – 2 + 3 = 27տ

27 : 3 = 9տ

9 + 2 = 11տ

9 – 3 = 6տ

11 x 5000 = 55000դր

9 x 5000 = 45000դր

6 x 5000 = 30000դր

Պատ․՝ 55000դր, 45000դր, 30000դր

7 Երկու թվերի գումարը 520 է։ Առաջին թիվը 30-ով մեծ է երկրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

Լուծում

520 – 30 = 490

490 : 2 = 245

245 + 30 = 275

Պատ․՝ 245, 275

8. Երեք թվերի գումարը 480 է։ Առաջին երկուսը իրար հավասար են, և դրանց գումարը 20-ով մեծ է երրորդ թվից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

x

9 Բարձրահարկ շենքում կան երկու և 4 սենյականոց 40 բնակարան։ Այդ բնակարանների սենյակների ընդհանուր քանակը 110 է։ Քանի՞ երկու և քանի՞ չորս սենյականոց բնակարան կա այդ շենքում։

x

Տնային առաջադրանքներ

1Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը առանց մնացորդի բաժանվի 10-ի։ 6

2. 4516-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 100-ի բազմապատիկ լինի։ 16

3. 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ չեն։ 26 + 14 = 40

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

8օր14ժ+6օր12ժ = 15օր2ժ

24ժ15ր-6ժ17ր = 17ժ58ր

5ր40վ+7ր20վ = 13ր

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։

125-125000: (1540-540)=0

7400-74x(85+15)=0

6.Երկու մեքենայով շինհրապարակ բերեցին 14տ ցեմենտ։ Առաջին մեքենայում կար 2տ ավելի, քան երկրորդում։ Որքա՞ն պետք է վճարել յուրաքանչյուր մեքենայի բերած ցեմենտի համար, եթե 1տ ցեմենտն արժե 47000դրամ։

Լուծում

14 – 2 = 12տ

12 : 2 = 6տ

6 + 2 = 8տ

8 x 47000 = 376000դր

6 x 47000 = 282000դր

Պատ․՝ 376000դր, 282000դր

7. Երեք թվերի գումարը 480 է։ Առաջին երկուսի գումարը 20-ով մեծ է երրորդ թվից։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։

8 Եթե Սոնայի մտապահած թվին ավելացնենք նույն թիվը, ապա նաև 124, կստանանք 10-ի բազմապատիկ՝ 135-ից փոքր թիվ։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։  

Լուծում

130 – 124 = 6

6 : 2 = 3

Պատ․՝ 3

9. Վարպետը 90լ ջուրը լցրեց 30հատ 2լ և 5լ տարողությամբ ամանների մեջ և ուղարկեց խանութ։ Նա յուրաքանչյուր տարողությամբ քանի՞ աման ջուր ուղարկեց խանութ։