Բազմապատիկ և բաժանարար Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 1, 2, 5, 8, 10, 20, 40

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50 – 50, 25, 10, 1, 2, 5

45 – 45, 5, 9, 1

47 – 1, 47

124 – 124, 2, 4, 12

1434 – 1, 2, 4, 1434

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2 – 2, 4, 10

3 – 3, 9, 6

4 – 4, 12, 8

40 – 40, 80, 120

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ = 1կգ800մ

15մ25սմ-7մ40սմ = 7մ85սմ

16դմ7սմ-8սմ = 15դմ9ս

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012) = 1600

 1.+3012  2.4580   
   6988    3012   
  10000    1568   
                  
 3.320000:10000=32 
                  
 4.1568+32=1600    
                  
                  
                  
                  
                  
                  

8.  Երբ Անին իր մոտ եղած 124 ուլունքը փորձեց հավասար քանակներով բաժանել ընկերուհիներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ 10 ուլունք։ Քանի՞  հոգու բաժանեց Անին ուլունքները։ Քանի՞ ուլունք  մնաց Անիին։

Լուծում

124:10=12(4 մն)

Պատ.՝ 12, 4

9. Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Սակայն թռիչքը հետաձգվեց 2ժ20րոպեով։ Ժամը քանիսի՞ն այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայում։

Լուծում

2ժ30ր+2ժ20ր=4ժ50ր

12:25+4ժ50ր=17:15

Պատ.՝ 17:15

10 Դաշտում արածում էին սագեր և ուլիկներ։ Արամը հաշվեց և տեսավ, որ նրանք միասին ունեն 18 գլուխ և 50 ոտք։ Քանի՞ սագ և քանի՞ ուլիկ էր արածում դաշտում։

Լուծում

18 x 2 = 36 ոտք

50 – 36 = 14 ոտք

14 : 2 = 7 ուլիկ

18 – 7 = 11 սագ

Պատ.՝ 7 ուլիկ, 11 սագ

2 thoughts on “Բազմապատիկ և բաժանարար Տնային առաջադրանքներ

  1. Pingback: Սովորողների փետրվարյան աշխատանքները — Անի Միրզոյան

  2. Pingback: Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում – Արեգ Խաչատրյանի բլոգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s