Բազմապատիկ և բաժանարար Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 1, 2, 5, 8, 10, 20, 40

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50 – 50, 25, 10, 1, 2, 5

45 – 45, 5, 9, 1

47 – 1, 47

124 – 124, 2, 4, 12

1434 – 1, 2, 4, 1434

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2 – 2, 4, 10

3 – 3, 9, 6

4 – 4, 12, 8

40 – 40, 80, 120

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ = 1կգ800մ

15մ25սմ-7մ40սմ = 7մ85սմ

16դմ7սմ-8սմ = 15դմ9ս

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012) = 1600

 1.+3012  2.4580   
   6988    3012   
  10000    1568   
                  
 3.320000:10000=32 
                  
 4.1568+32=1600    
                  
                  
                  
                  
                  
                  

8.  Երբ Անին իր մոտ եղած 124 ուլունքը փորձեց հավասար քանակներով բաժանել ընկերուհիներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ 10 ուլունք։ Քանի՞  հոգու բաժանեց Անին ուլունքները։ Քանի՞ ուլունք  մնաց Անիին։

Լուծում

124:10=12(4 մն)

Պատ.՝ 12, 4

9. Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Սակայն թռիչքը հետաձգվեց 2ժ20րոպեով։ Ժամը քանիսի՞ն այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայում։

Լուծում

2ժ30ր+2ժ20ր=4ժ50ր

12:25+4ժ50ր=17:15

Պատ.՝ 17:15

10 Դաշտում արածում էին սագեր և ուլիկներ։ Արամը հաշվեց և տեսավ, որ նրանք միասին ունեն 18 գլուխ և 50 ոտք։ Քանի՞ սագ և քանի՞ ուլիկ էր արածում դաշտում։

Լուծում

18 x 2 = 36 ոտք

50 – 36 = 14 ոտք

14 : 2 = 7 ուլիկ

18 – 7 = 11 սագ

Պատ.՝ 7 ուլիկ, 11 սագ

Բազմապատիկ և բաժանարար Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկման հարցեր

1 Ասա 2-ի բազմապատիկ մի քանի թիվ։ 10, 20, 30, 40, 50, 2, 4, 6, 12, 100

2 Ո՞րն է 3-ի բազմապատիկ ամենափոքր թիվը։ 3

3․ Ասա՛ 40-ից մեծ՝ 4-ի բազմապատիկ որևէ թիվ։ 44

4 Քանի՞ բազմապատիկ ունի 5-ը։ Ասա մի քանիսը։ 10, 30, 5, 100, 60

Առաջադրանքների փաթեթ

1 Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ 1, 2, 5, 10, 15, 30

2 Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 1, 2, 6, 4

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35 – 1, 5, 35

48 – 1, 2, 3, 8, 48

19 – 1, 19

3640 – 3640, 2, 1, 10, 20

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5 – 5, 25, 50

14 – 14, 28, 140

20 – 20, 40, 80

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ = 10կգ500գ

28ց32կգ-4ց90կգ = 23ց42կգ

22տ200կգ-640կգ = 21տ560կգ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

7560։90+(1282-1214)-8400:100=68

 1.1282  2.756090 
   1214    72  84 
     68    36    
            36    
             0    
                  
  3.8400:100=84    
                  
  4.+84            
    68            
    152 5.15284=68
                  
                  

8. Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7ական մետր երկարությամբ կտորների, ապա կառաջանա 6 այդպիսի կտոր, և կավելանա 2մ ժապավեն։ Հաշվի՛ր, թե քանի մետր ժապավեն է գնել Աննան։

Լուծում

6 x 7 = 42մ

2 + 42 = 44մ

Պատ.՝ 44մ

9 Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը 2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Ժամը քանիսի՞ն ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Մոսկվայում, եթե թռիչքը տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին։

Պատ.՝ 14:55

10 Ուղղանկյունը  անկյունագծերով բաժանվում է 4 այնպիսի եռանկյունների, որոնց մակերեսները հավասար են։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյուններից մեկի մակերեսը, եթե ուղղանկյան լայնությունը 55մմ է, իսկ երկարությունը 80մմ։

Լուծում

 55 x 80 = 4400մմ

4400 :  4 = 1100մմ

Պատ.՝ 1100մմ

Դասարանական աշխատանք 03.02.2021

1. Արտադրամասում 800լ մասուրի հյութի մի մասը լցրեցին 3լ տարողությամբ տուփերի մեջ, և այդ տուփերը, 5-ական տեղավորելով 40 արկղերի մեջ, ուղարկեցին խանութ: Քանի՞ լիտր հյութ մնաց արտադրամասում:

5 x 40 = 200

3 x 200 = 600

800 – 600 = 200

Պատ․՝ 200լ

2․ Օգտագործելով 1, 4, 5, 8 թվանշանները՝ քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի կազմել, որ բաժանվի 11-ի և թվի գրության մեջ թվանշանները չկրկնվեն։

X

3. Քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ չկա 0 թվանշանը, բաժանվում է 54-ի։ Երբ ջնջեցին նրա թվանշաններից մեկը՝ ստացված եռանիշ թիվը նույնպես բաժանվեց 54-ի։ Այնուհետև ջնջելով եռանիշ թվի թվանշաններից մեկը, ստացվեց 54։ Գտեք այդ քառանիշ թիվը։

X

4. Կարինեի պապիկը 66 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 5 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։

66 : 6 = 11

66 – 11 = 55

Պատ.՝ 55 տ