Տնային աշխատանք 21.12.2020

Ի՛նքդ ստուգիր նախորդ շաբաթվա վերջում գրած դասարանական աշխատանքը, համեմատի՛ր  քո գրածի հետ:

Սովորի՛ր այս բառերի գրությունը:

  • Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

  •      Կետերը փոխարինի´ր  ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ (վերջալույս, մթնշաղ):

Իսկ հիմա այս երկու շարքի  բառերով պատմությո՛ւն հորինիր կամ նախադասություննե՛ր կազմիր: 

Ես սիրում եմ ուրցով թեյ։ Ես խմելով ուրցով թեյ ընթերցումեյ գիրք։

Ես Կարդացի միջեվ գրքի վերջը և լսեցի հաչոց և տեսա որ դա իմ շունն է նա հա։չումեր կատույի վրա։ Իմ ճանապարհին շատ խոչնդոտներ կայն։ Իմշունը ամբողջ օրը հաչում էր կատույի վրա։ Հետո մի թրչուն եկավ և կատուն տեսնելիս թրչունին վազեց նրա հետևից և շունը հանգստացավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s