Հաշվետվություն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2020: Բնագիտություն

«Բնագիտության» բաժնի հղումը

https://aregblog.school.blog/category/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

  • Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ նախագիծ

https://aregblog.school.blog/2020/12/09/%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-2/

https://aregblog.school.blog/2020/11/21/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/

  • «Ուսումնական աշուն 2020» նախագիծ

https://aregblog.school.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://aregblog.school.blog/2020/12/08/%d5%bb%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a8%d6%89-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

  • Ծառատունկ, ծաղկատունկ նախագծի հղումը

https://aregblog.school.blog/2020/11/21/%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/

  • Բնագիտության ֆլեշմոբերին իմ մասնակցությունը։ Մասնակցել եմ Հոկտեմբեր, Նոյեմբեր, Դեկտեմբերամիսների ֆլեշմոբերին։

  • Առանձնացրո՛ւ սեպտեմբերից դեկտեմբերի այն նախագիծը(նախագծերը), որն ամենաշատն է քեզ դուր եկել: Ծառատունկ

Դասարանական աշխատանք

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտուն- ան(ածանց) + տուն(արմատ),

 ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ :

Սաղարթախիտ – սաղարթ(արմատ) + ա(հոդակապ) + խիտ(արմատ)

եղնիկ – եղնիկ (արմատ)

վարդագույն – վարդ(արմատ) + ա(հոդակապ) + գույն(արմատ)

լեռնային – լեռ(արմատ)+ն(հոդակապ)+ ային(ածանց)

քաջություն – քաջ (արմատ) + ություն(ածանց)

սար – սար (արմատ)

անթարթ – ան (ածանց) + թարթ (արմատ)

դասընկեր – դաս (արմատ) + ընկեր (արմատ)

      2.Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրձ, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

      3.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռջուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ: