Տնային աշխատանք 14.12.2020

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց(արմատ), բարդ

Արևային, վերջալույս, առավոտ,  ծաղիկ, ծաղկանոց, թփուտ, տերևաթափ, ոսկեզօծ, ոսկյա, արծաթ:

Արևային – արև(արմատ)+ ային(ածանց), ածանցավոր

Վերջալույս  – վերջ(արմատ)+ա+ լույս(արմատ), բարդ

Առավոտ –  պարզ

Ծաղիկ – պարզ

Ծաղկանոց – ծաղիկ(արմատ)+ անոց(ածանց), ածանցավոր

Թփուտ – թուփ(արմատ)+ ուտ(ածանց), ածանցավոր

Տերևաթափ – տերև(արմատ)+ա+թափ (արմատ), բարդ

Ոսկեզօծ – ոսկե(արմատ)+զ+օծ (արմատ), բարդ

Ոսկյա – ոսկ(արմատ)+ յա(ածանց), ածանցավոր

արծաթ – պարզ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s