Տոնական թվեր

2+2+2=6

2+11=13

11-7=4

2+11+7=20

3+3×2=9

7 + 4×2=15

8 + 4-7=5

4+7-3=

8+8×4-7=33

7+7+7=21
6+6+7=19

2+6+7=15

5+4×6=29

10+10+10=30

10+5+5=20

5+2+2=9

5+1×10=15

10+10+10=30

10+7+7=24

7-2=5

2+10-7=5

10+10+10=30

10+4+4=18

4-2=2

1+10+3=14

Տնային աշխատանք 14.12.2020

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց(արմատ), բարդ

Արևային, վերջալույս, առավոտ,  ծաղիկ, ծաղկանոց, թփուտ, տերևաթափ, ոսկեզօծ, ոսկյա, արծաթ:

Արևային – արև(արմատ)+ ային(ածանց), ածանցավոր

Վերջալույս  – վերջ(արմատ)+ա+ լույս(արմատ), բարդ

Առավոտ –  պարզ

Ծաղիկ – պարզ

Ծաղկանոց – ծաղիկ(արմատ)+ անոց(ածանց), ածանցավոր

Թփուտ – թուփ(արմատ)+ ուտ(ածանց), ածանցավոր

Տերևաթափ – տերև(արմատ)+ա+թափ (արմատ), բարդ

Ոսկեզօծ – ոսկե(արմատ)+զ+օծ (արմատ), բարդ

Ոսկյա – ոսկ(արմատ)+ յա(ածանց), ածանցավոր

արծաթ – պարզ